Anasayfa Yonetim Kurulu Üye Örgütler Hakkımızda İletişim
   

Haberler
Haklarımız
Duyurular
Basında Töfed
Çalışmalar
ANKET (06.02.2009 )
Kredi kartlarının faizleri şu an sizce yüksek mi?
Normal
Yüksek
İdare eder
İlgilenmiyorum

Haberler

TÜİK in, ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Genel Başkanı Fuat Engin, TÖK-AR tarafından hazırlanan, 2022 yılı temel gıda maddeleri fiyat artışlarına yönelik araştırma sonuçlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, dört zincir marketin, 23 çeşit temel gıda maddesi fiyatlarının aylık olarak kayıt altına alındığını, gerçekleşen artışların ölçüsüz bir biçimde artarak devam ettiğini, bu durum karşısında tüketicinin artık temel gıda maddelerine ulaşamadığını belirterek, durumun kabul edilemez olduğunu, emekli ve çalışanların gelirlerindeki artışın, fiyat artışları karşısında hızla eridiğini ve bu şekilde ortaya çıkan derin yoksulluğun toplumsal bir sorun haline geldiğini, alım gücünün her geçen gün daha da fazla azalarak sefalet sınırına yaklaşıldığını tespit ettiklerini zaman geçirmeden gerekli önlemelerin alınarak öncelikle tüketicinin alım gücünün yeterli bir biçimde arttırılmasını ve fiyat artışlarının, gerek üretim sürecindeki girdi fiyatları, gerekse fırsatçılardan kaynaklı fiyat artışlarına DUR denilmesinin artık bir gereklilik değil yaşamsal bir zorunluluk olduğunu, aksi durumda tüketicilerde beslenmeden kaynaklı sağlık sorunlarının hastanelerdeki yoğunluktan da anlaşılacağı üzere daha da boyut kazanarak artmaya devam edeceğini belirtti.
Devamı..

Haberler

Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir gıda hemen şimdi

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Genel Başkanı Fuat Engin 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününde yaptığı açıklamada ülkeyi yönetenleri, yükselişi önlenemeyen ve kontrolden çıkma noktasına gelen spekülatif fiyat artışları ile tarım, hayvancılık üretiminden kaynaklı gıda fiyatları krizine karşı mücadele etmeye ve tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir bir şekilde uygun fiyatlı, güvenli beslenme sağlamaya çağırarak, Seçimden önce GEÇİM’ e el atılması gerektiğine dikkat çekti.
Devamı..

Haberler

“Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”

Ülkemizde tüketicinin korunması alanında bir ilki daha hayata geçirdik. Kamu kurumu, Üniversite ve Sivil Toplum örgütünün paydaşlığında Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Tüketici Örgütleri Konfederasyonu işbirliğiyle “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu” İstanbul Aydın Üniversitesinde 26-27 Ekim 2022 de gerçekleştirilmiştir.
Devamı..

Haberler

Elektriğe ve Doğalgaza yapılan Zamlar Kabul Edilemez Geri Çekilmelidir

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Genel Başkanı Fuat Engin yaptığı yazılı açıklama da,
TÜKETİCİLER olarak, maliyet artışları bahane edilerek yapılan tek kalemde yapılan ve oldu bittiye getirilen %15 oranındaki elektrik, son altı ayda %yüzde 18 oranındaki Doğalgaz zamlarını kabul etmiyoruz!... Tüketicilerin bahanelere değil desteğe ihtiyacı var diyerek, Tek kalemde ve Fahiş oranda yapılan Elektrik/Doğalgaz zamlarının geri çekilmesini istedi.

Devamı..

Haberler

Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK)Kuruldu

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ KONFEDERASYONU (TÖK) kuruluşuyla Türkiye tüketici hareketine yeni bir soluk getiriyor. Hak arama mücadelesinin öncü gücü olarak, üye örgütlerin gücüyle ülkemizde tüketici hakları açısından yeni bir dönem başlıyor.
Devamı..

Haberler

İLKE Mİ? İLKESİZLİK Mİ?

19.08.2021 tarihinde Ankara Sharetion otelinde gerçekleştirilen 25. Konseyine katıldık
Devamı..

Haberler

TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

03.10.2021 tarihinde İstanbul da yapılan TÖKAKADEMİ Danışma Kurulu toplantısı ile akabinde yapılan TÖK ilk genel kurulu çalışmaları sonucunda önümüzdeki kısa ve orta vadeli çalışma döneminde tüketiciler adına öngördüğümüz faaliyetlerimiz ve mücadele perspektifimize ilişkin sonuç bildirimiz aşağıdadır.

Devamı..

Haberler

Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.

Elektrik faturasında yer alan enerji fonu, TRT payı, Elektrik ve Havagazı tüketim vergisi ile tüm bu vergilerden alınan KDV bu haksız uygulamaların firmalara ödülü olmuştur.
Dünyanın hiçbir ülkesinde dolaylı vergiden KDV alınması uygulaması (verginin vergisi) YOKTUR.
Doğalgaz ve su faturalarında da alınan bazı kalemler değişse de durum bundan farklı değildir.
Devamı..

Haberler

Zamların Zulmüne Son Verelim..

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Genel Başkanı Fuat Engin yaptığı yazılı açıklamada,
Maliyet artışları bahane edilerek ölçüsüz bir biçimde yapılan fahiş orandaki fiyat artışlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, 2022 yılında da zamların zulmünün devam edeceğinin görüldüğünü, bu zulme zaman geçirmeden son verilmesi gerektiğini belirtti.

Devamı..

Haberler

Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.” Raporu

Dünyada ve ülkemizde tüketim faaliyetlerinin, üretim ilişkilerinin bir sonucu olması ile genel ekonomik faaliyetlerin sonuçları itibariyle üretim/tüketim ilişkisini belirlemesi açısından oldukça önemlidir. Genel olarak ekonomik faaliyetlerin sonuçlarına bakmadan, üretim tüketim ilişki sürecini ve yaşanan tüketici sorunlarını değerlendirmenin yeterli olmayacağı da açıktır.
2021 Yılı Hak Arama Sürecinde finansal işlemlerde yaşanan Sorunlarına baktığımızda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2021 yılında da Covid19 pandemisinin de etkisiyle ülkemizde hak ihlallerinin boyut kazanarak devam etmesi hak arama mücadelesinde daha etkili ve yoğun emek harcamayı zorunlu ve gerekli kılmaktadır.
Devamı..

Haberler

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de

TÖK; TBMM de grubu bulunan siyasi partilerin Grup başkanlarını ziyaret ederek tüketici sorunları paylaşıldı.
Devamı..

Haberler

Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.

TÖK olarak, Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Kamu kurumu, Üniversite ve Sivil Toplum örgütü işbirliğinde, “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”

Devamı..

Haberler

Tüketicinin Korunması ikliminin yaratılması ihtiyacına yanıt arıyoruz.

Evrensel Tüketici Haklarının ilkelerinden hareketle, tüketicinin sırtındaki yüklerin azaltılması, finansal işlemlerden kaynaklı haksız ve hukuksuz uygulamalara son verilmesi, kredi kartına uygulanan yüksek faizlerin düşürülmesi, dolaylı vergilerin azaltılması/kaldırılması, tüketicilerin alım gücünün yükseltilmesi, gıda ve ürün güvenliğinin sağlanması, haksız fiyat artışlarının önlenmesi, zamlara dur denilmesi, tüketici bakanlığı kurulması!...
Devamı..

Haberler

TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ KONFEDERASYONU (TÖK) dur durak demeden çalışmalarına devam ediyor. Faaliyet alanlarımızla ilgili, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, İstanbul Barosu Tüketici ve Rekabet Hukuku Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları Zabıta Amirliği uzmanları ile Akademisyenler, Hukukçular, Sanatçılar ve tüketici alanında çalışan uzmanların katılımıyla 26 kasım 2022 tarihinde İstanbul da gerçekleştirdiğimiz 2. TÖKAKADEMİ Danışma kurulu çalıştayında sorunları tespit ederek, ürettiğimiz, geliştirdiğimiz tüketici politikalarının önümüzdeki süreçte çalışmalarımıza yön vermeye devam etmesi, ülkemizde tüketici bilincinin artmasına ve toplumsal hak arama kültürünün gelişimine katkı sağlayacağı inancındayız.
Tüm katılımcıların çalıştayda yaptıkları katkılar örgütlülüğümüze güç katmıştır.
Devamı..

Haberler

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ KONFEDERASYONU (TÖK)’ ün Nişasta bazlı şekerin kotasının iki kat (yüzde 100) artırılarak, yüzde 2.5'dan yüzde 5'e çıkarılmasını değerlendirdiği açıklaması aşağıdadır.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Nişasta bazlı şekerin kotası iki kat (yüzde 100) artırılarak, yüzde 2.5'dan yüzde 5'e çıkarıldı. Bu dönem için "ülkemizin yıllık toplam şeker kotası" 2.7 milyon ton olacak. Yeniden belirlenen kotanın yüzde 5'ine karşılık gelen 135 bin ton Nişasta Bazlı Şekerin her yıl ülkemize girmesi demektir.
Devamı..

Haberler

BDDK Kredi Kartında Yaşanan Sorunları Yeni Farketti

Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Genel Başkanı Fuat Engin, ''BDDK, bu güne kadar görmezden geldiği kredi kartı borçlarındaki hızlı artışın ve milyonlarca kredi kartı müşterisinin takipte olması durumuyla ilgili yıllardır dikkat çektiğimiz sorunları yeni fark etmiş olacak ki çözüm arayışına girdiği ifade ediliyor. BDDK nın çözüm arayışına girme yaklaşımı samimi değildir'' dedi.
Devamı..

Haberler

Ne Yediğimizi Bilmek İstiyoruz!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, böcekli buğday ile GDO lu buğday glutaniniyle ilgili açıklamasında belirttiği, yapılan işlemlerle ilgili belge ve raporları kamuoyuna açıklamalıdır!
Devamı..

Haberler

Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF) olağan genel kurulu yapıldı.

Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF) yapılan olağan genel kurulu sonunda, yaşanan sorun tespitleri ile tüketici ihtiyaçlarına yönelik sonuç bildirisi açıklandı.
Devamı..

Haberler

BTK Başkanı, Baz istasyonları ve cep telefonları kanser yapmıyor

Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF), Genel Başkanı Fuat Engin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, tarafsız olması gereken bir kuruluşun başkanımı, telekomünikasyon sektörünün temsilcisi’mi, olduğunu sorarak, 17 yıllık süreçte, baz istasyonlarının insan sağlığına kanıtlanmış, somut bir zararı olmadığını iddia ederek aynı zaman da tıp uzmanı olduğunu mu zannediyor.
Devamı..

Haberler

Tüketicileri yaşamı tehdit eden haksız, hukuksuz uygulamalara karşı SATIN ALMAMA gücünü kullanmaya çağırıyoruz.

İçeriğinde, GDO ve katkı maddeleri olan gıda maddelerini tüketiciler olarak bizle almazsak, firmalar kimseye satamaz Bizler tüketmezsek, onlar bizim sağlık ve güvenliğimizi tehdit edemezler. Yaşamımıza ve haklarımıza sahip çıkarak, satın almama gücümüzü kullanalım.
Devamı..

Haberler

Palyatif Düzenlemelerle Kredi Kartı Sorununa ÇÖZÜM Üretilemez

Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Genel Başkanı Fuat Engin yaptığı yazılı açıklamada,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK), kredi kartındaki ‘ödeme oranlarının’ yükseltilmesini öngören yönetmelik” düzenlemesiyle, tüketici yurttaşın bir kez daha bankaların insafına terk edileceğini belirtmiştir.

Devamı..

Haberler

Bankaların maskesi bir kez daha düştü!...

Son bir yılda Tüketici yurttaşların cebinden YASA DIŞI uygulamalarla alınan tutar 8 milyar TL. (8 katrilyon)

Devamı..

Haberler

Bebek mamalarında büyük şüphe!

Tüketici Örgütleri Federasyonu’nun (TÖF), bebek mamaları, bebek devam mamaları ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde GDO bulunup bulunmadığına yönelik araştırması talep ettiği bilgilere, bazı firmalar yanıt vermedi. Bu durum, “Bazı firmalar neleri saklıyor? Bu ürünleri tüketen bebekler tehlike altında mı?” sorularını akıllara getirdi. TÖF, tüketicilerin sorularını kamuoyu önünde tekrar sorarak, bu firmaları yanıt vermeye çağırdı.
Devamı..

Haberler

Bankalardan yeni bir haksız kazanç kapısı daha;

BANKALAR Arası Kart Merkezi’nin (BKM) 1 Ekim’den itibaren uygulamaya koyduğu ortak ATM uygulaması tüketiciler açısından yeni bir haksızlığa dönüştü.
Devamı..

Haberler

Bankaları bir kez daha SUÇÜSTÜ yakaladık.

Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF),olarak, bankaları yasa dışı, haksız, hukuksuz uygulamalarından birinde daha SUÇÜSTÜ yakaladık ve tüketicilere karşı SUÇ işleyen bankalara karşı tüketiciler adına dava açtık.
Devamı..

Haberler

2010 Yılı Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar Raporunu Açıkladık

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2010 yılında da ülkemizde hak ihlallerinin boyut kazanarak devam etmesi hak arama mücadelesinde daha etkili ve yoğun emek harcamayı zorunlu ve gerekli kılmaktadır. Üye tüketici örgütlerinin uzun soluklu mücadele deneyimleri ışığında çalışmalar yürüten Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF) hak arama mücadelesinin öncü gücü olarak. Ülkemizde tüketici haklarının geliştirilmesinde, Yasaya ve hukuka karşı uygulamaların ortadan kaldırılmasında, Tüketici yurttaşların mağduriyetlerinin önlenmesinde, Tüketici bilincinin gelişmesinde, Toplumsal hak arama kültürünün oluşumu ve gelişiminde üstlendiği görev ve sorumluluklarının bilincindedir.

Devamı..

Haberler

Kredi Kullanan Tüketici Yurttaşları Hak aramaya Çağırıyoruz!..


Var olan haklar geriye dönülerek tüketicilerin elinden alınamaz!..
KKDF artış oranı geri çekilmelidir.

Devamı..

Haberler

Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar.TÜKETİCİ HAKLARI RAPORU-1

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2011 yılında da ülkemizde yeni toplumsal ihtiyaçların ortaya çıkması, var olanların artması ve mevzuattan kaynaklı nedenler yanında, hak ihlallerinin boyut kazanarak devam etmesi, hak arama mücadelesinde daha etkili ve yoğun emek harcamayı zorunlu ve gerekli kılmaktadır.
Devamı..

Haberler

Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar.(2012 RAPOR)

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2012 yılında da ülkemizde yeni toplumsal ihtiyaçların ortaya çıkması, var olanların artması ya da değişim göstermesi ve mevzuattan kaynaklı nedenler yanında, hak ihlallerinin boyut kazanarak devam etmesi, hak arama mücadelesinde daha etkili ve yoğun emek harcamayı zorunlu ve gerekli kılmaktadır.
Devamı..

Haberler

BDDK YÖNETMELİKLERİ BANKALARLA YAŞANAN SORUNLARI ÇÖZEMEZ

Tüketici Örgütleri Federasyonu Genel Başkanı Fuat Engin Geldiğimiz noktada yaşanan sorunların giderek büyümesi nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) gerek kredi kartı limitlerine, gerekse asgari ödeme tutarlarına ilişkin yönetmelik taslakları hazırlayarak görüşe açmasıyla ilgili değerlendirmesinde “bir kez daha takke düştü kel göründü.” Diyerek Mayıs ayı itibariyle 1.517.173 kişinin,6,5 milyon kredi kartının takipte olduğunu belirterek, yaşanan sorunların palyatif düzenlemelerle ortadan kaldırılamayacağına dikkat çekti;
Devamı..

Haberler

Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar. TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ UYGULAMALARI RAPORU-3

Telekomünikasyon İşletmecileri, elektronik haberleşme hizmetlerine erişim ve bu hizmetlerin kullanımına ilişkin asgari bilgileri talep olmaksızın tüm tüketicilere sunmak ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilmesini sağlamakla yükümlüdür.
Devamı..

Haberler

Sağlık Evrensel Temel Haktır YOK sayılamaz.

Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Genel Başkanı Fuat Engin; Özel hastanelerin tüketicilerin Evrensel Temel Haklarını YOK sayarak uyguladıkları sağlıkta GECE tarifesi uygulamasına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, özel hastaneleri haksız ve hukuksuz uygulamadan zaman vazgeçmeye, yetkilileri de görevini yapmaya çağırmıştır.

Devamı..

Haberler

Tüketicinin Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar. RAPOR/2 2012 YILI BANKACILIK UYGULAMALARI

2012 Yılı Hak Arama Sürecinde Yaşanan Tüketici Sorunlarına baktığımızda, geçmiş yıllara göre artış gösteren bir seyir izlediği görülmektedir. 2012 yılında da ülkemizde hak ihlallerinin boyut kazanarak devam etmesi hak arama mücadelesinde daha etkili ve yoğun emek harcamayı zorunlu ve gerekli kılmaktadır.
Devamı..

Haberler

Bankalar her koşulda Kredi Kartı ücreti alamaz

Bankalar tarafından her koşulda tüketiciden kredi kartı aidatı talep/tahsil edilmesi Merkez Bankasının Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğine aykırıdır.
Devamı..

Haberler

Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar. GIDA SEKTÖRÜ UYGULAMALARI RAPORU-4

Dünyada ve ülkemizde tüketim faaliyetlerinin, üretim ilişkilerinin bir sonucu olması ile genel ekonomik faaliyetlerin yıl itibariyle sonuçlarının üretim/tüketim ilişkisini belirlemesi açısından oldukça önemlidir.
Bu nedenle de genel ekonomik faaliyetlerin sonuçlarına bakmadan, üretim tüketim ilişki sürecini ve yaşanan tüketici sorunlarını değerlendirmenin yeterli olmayacağı da açıktır.
2011 yılında gıdada yaşanan sağlık ve güvenliğimizi tehdit eden haksız uygulamalara baktığımızda;
Devamı..

Haberler

Kredi Kartlarının Tek Limit Uygulamasında KANUN UYGULANMALIDIR!

Son günlerde kamuoyuna yapılan açıklamada 01.01.2012 tarihinde başlayarak tüketicinin kullandığı tüm kredi kartlarına tek limit uygulamasına geçileceği ifade edilmiştir.
Yeni bir uygulamaya başlanıyormuş gibi gösterilen kredi kartlarında tek limit uygulaması 15.03.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 9. maddesin de hüküm altına alınmıştır.
Devamı..

Haberler

TÜKETİCİYİ ELEKTRİK FATURASI ÇARPIYOR!...

Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Genel Başkanı Fuat Engin açıklamasında, EPDK kararıyla, tüketicinin elektrik faturasından bir… iki… üç.. değil, tam 9 ayrı kalem de bedel alınması nedeniyle faturaya yansıyan ek yükün oranının yüzde 81,3 olduğunu belirterek tüketici vicdanında mahkum edilmiş bu insafsız uygulamaya hemen son verilmesini istedi.
Devamı..

Haberler

Tüketici Örgütleri Federasyonu açıklamasında kullanılan döviz kredilerinde, kur artışından kaynaklı oluşan risklere dikkat çekilerek giderek büyüyen soruna kalıcı çözüm üretilmesi istendi.

TÖF Genel Başkanı Fuat Engin açıklamasında, Hukukta genel kural olarak benimsenen, taraflar arasında ifa edilmek amacıyla kurulan sözleşmelerde, kurulduktan sonra ortaya çıkan koşullar nedeniyle BK. 117 maddeye göre, borçludan kaynaklanmayan nedenlerle borcun ifasının mümkün olmaması durumunda borcun sona ereceği, ancak bazı durumlarda borçlarla ilgili koşulların çok ağırlaşmış ve masraflı bir hal almış olması durumunda, borcun ödenebilmesinin azda olsa hâlâ mümkün olmasına karşın, sözleşmenin bu haliyle ifası, artık borçluyu ekonomik olarak çökertecek şekildedir veya karşı edim ile arasında büyük orantısızlık vardır.
İşte sözleşmedeki bu büyük değişlikler, bir taraf için katlanılmaz hal aldı ise, sözleşmenin feshi veya uyarlanması söz konusu olacağına vurgu yapmıştır.

Devamı..

Haberler

Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) olarakHukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Hakkında Tebliğin iptali için Danıştay da dava açtık!...

TÖF, tebliğ hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar
verilmesi için Danıştay'da dava açtı
Dava dilekçesinden: ''1 Ekim 2011 tarihinden önce tüketiciler tarafından
12-18 TL ödeyerek dava açabilirken, bugün tebliğ hükümlerine göre tüketiciler
en az 450-500 TL ödemek zorundadır. Tüketici yurttaşa 'paran varsa hak
arayabilirsin' denilerek, ülkemizde sosyal hukuk devleti anlayışı ortadan
kaldırılmaktadır''
'Tebliğle gelen hükümler tüketicilerin kazanılmış yasal haklarının ihlali
niteliğinde olup bu nedenle iptali gerekmektedir''
Bir tüketiciden aylık maaşına yakın tutarda gider avansı alınması hak ve nefaset ölçülerine aykırıdır''anadolu ajansı
Devamı..

Haberler

Elektrik Zammı tüketiciyi Bir Kez Daha Çarpıyor!

Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Genel Başkanı Fuat Engin yaptığı yazılı açıklamasında,
TÜKETİCİLER olarak, zorunluluğa ve dış etkenlere bağlı olarak yapıldığı iddia edilerek bir çırpıda yapılan ve oldu bittiye getirilen %10 oranındaki elektrik zammını kabul etmiyoruz!... diyerek, Fahiş orandaki elektrik zammı geri çekilmesini istedi.
Devamı..

Haberler

Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar. BANKACILIK UYGULAMALARI RAPORU-2

Dünyada ve ülkemizde tüketim faaliyetlerinin, üretim ilişkilerinin bir sonucu olması ile genel ekonomik faaliyetlerin sonuçlarının üretim/tüketim ilişkisini belirlemesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle de genel olarak ekonomik faaliyetlerin sonuçlarına bakmadan, üretim tüketim ilişki sürecini ve yaşanan tüketici sorunlarını değerlendirmenin yeterli olmayacağı da açıktır. 2011 yılında da ülkemizde hak ihlallerinin boyut kazanarak devam etmesi hak arama mücadelesinde daha etkili ve yoğun emek harcamayı zorunlu ve gerekli kılmaktadır.
Devamı..

Haberler

BANKALAR BIRLIĞI ÖNÜNDE TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN ÖYKÜSÜNÜ ANLATIYORUZ;

Kredi kartı ekstre tutarının asgari ödemesini yapan, Tüketici yurttaş için “Sonun başlangıcı” süreci başlıyor. Önce akdi faiz, asgari tutar ödenemediğinde temerrüt faizi, her iki uygulamaya birde bileşik faiz ekleniyor. Ardından icra takibi ve geriye dönüşü olmayan bir yol. Sorunlar yumağı ve bir mağduriyet süreci...
Devamı..

Haberler

Dönem borcunun asgarî ödeme tutarı oranının artırılması kredi kartı sorununu büyütür.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle, 17 Eylül 2011 tarihinden itibaren kredi kartı “dönem borcunun ödenmesi gereken asgarî tutarının yükseltilmesi, bankaların yasaya aykırı uygulamalarının katkısıyla tüketicinin mağduriyetini artıracaktır.
Devamı..

Haberler

Banka Kredi Kartlarında tartışma bitmiyor

İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi’nce düzenlenen “Banka Kredi Kartları ve Güncel Sorunlar” konulu panele konuşmacı olarak katılan TÖF Başkanı Fuat ENGİN “Bankalar yılsonunda milyar dolarlık karlar ettiklerini belirtiyorlar ancak tüketicilerden elde ettikleri gelirin bu kardaki oranını açıklamıyorlar” dedi.
Devamı..

Haberler

AYEDAŞ Hakkında SUÇ Duyurusu

TÖF Genel Başkanı Fuat Engin, AYEDAŞ hakkında SUÇ duyurusunda bulunduklarını açıklayarak,kamu malı olan, sokak aydınlatması amacıyla kurulan çok sayıda elektrik aydınlatma direğine baz istasyonu kurulduğu ve yaşam alanlarına 4–5 metre mesafelerde kurulan baz istasyonlarının çevresel kirlilik ve tehlikeller yarattığını belirterek,
Devamı..

Haberler

BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.

Başta akaryakıt ZAMMI olmak üzere, başlatılan yeni bir ZAM yağmuruyla ve dolaylı vergilerde yapılan yüksek oranda artışlarla getirilen yük, tüketici yurttaşın yaşamını cehennem azabına çevirmiştir.
Devamı..

Haberler

BDDK nın, Tüketici kredilerinde zorunlu karşılık oranının artırması sorun çözer mi?

Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) vatandaş borçlarının varlıklarının yarısını aşmasını gerekçe göstererek Bankacılık sektörünün zorunlu karşılık ve sermaye yeterlilik oranlarına ilişkin yaptığı düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle bankalar tarafından tüketici kredisi faizleri yüksek oranda artırılmaya başlanarak yük bir kez daha tüketici yurttaşın sırtına bindirilmiştir.
Devamı..

Haberler

15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Kutlandı

Dünya Tüketiciler Günü münasebetiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TSE, Gazi Üniversitesi ve Tüketici Örgütleri Federasyonu’nun ortaklaşa düzenledikleri “Ülkemizdeki Tüketici Haklarının Genel Durumunun Değerlendirilmesi” konulu panel 15 Mart 2010 tarihinde TSE Konferans Salonunda yapıldı.
Devamı..

Haberler

TÖF: Sabit Ücret Haksız Kazançtır

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU (TÖF) Genel Başkanı Fuat Engin, Türk Telekom ’un 2008 yılında aylık sabit ücret uygulamasından elde ettiği fahiş karı ve haksız uygulamaları değerlendirdi.
Devamı..

Haberler

TÖF'den tüketicilere kredi finansman uyarısı geldi

TÖF Genel Başkanı Engin,yaptığı yazılı açıklamada, ''Yanıltıcı açıklamalarla tüketicileri kredi almaya özendirenler''in, etkisi devam eden ekonomik krizin, ABD'deki tutsat ''mortgage'' sisteminden kaynaklı olduğunu unutmuş gözüktüğünü belirterek....
Devamı..

Haberler

Tüketiciye Uyarı: Kart aidatları için itirazda bulunun

TÖF Genel Başkanı Engin, tüketicilerin zaman geçirmeden, bankalar tarafından gönderilen hesap özetinde kredi kartı yıllık üyelik ücreti alınacağına dair sözleşme değişikliği bildirimine, itirazda bulunması gerektiğini bildirdi.
Devamı..

Haberler

KRİZİN FATURASINI TÜKETİCİ ÖDEMEMELİDİR!..

Tüketicilerin evrensel, temel hakları çerçevesinde yaşamlarını sürdürebilecek önlemlerin alınması amacıyla tüketicilere yönelik bir ekonomik paketin zaman geçirmeden açıklanmalıdır.
Devamı..

Haberler

Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF)ilk Genel Kurulu yapıldı.

Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF)ilk Genel Kurulu İstanbul Kadıköy de Ziraat Mühendisleri Odasında 09.05.2009 tarihinde yapıldı.
Devamı..

Haberler

TÖF'ten Bankalar Birliğine Çağrı: Tüketicinin Mağduriyetini Belgeleriyle Kamuoyu önünde tartışalım

Bankalar Birliği Genel Sekreteri Ekrem Keskin'in Habertürk Gazetesi'nde yayımlanan iddaları üzerine Bankalar Birliğine çağrıda bulunan Tüketici Örgütleri Federasyonu Genel Başkanı Fuat ENGİN; "tüketiciyi mağdur eden kanıtlar elimizde, başta sayın genel sekreter olmak üzere bankaların etkili ve yetkililerini kamuoyu önünde konuyu konuşmaya ve sorunun çözümüne katkı koymaya çağırıyoruz" dedi.
Devamı..

Haberler

GSM Firmalarını uyardık

Tüketici Örgütleri Federasyonu (Töf) Genel Başkan Yardımcısı Ömer Keser, Son Günlerde Mobil İnternet Kullanımında Yaşanan Tüketici Şikâyetleri ile İlgili Olarak Gsm Firmalarını Uyardı.
Devamı..

Haberler

Kredi kartı faizi enflasyonun 10 katı

Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Genel Başkanı Fuat Engin, Türkiye'de açıklanan kredi kartı yıllık faiz oranlarının, yıllık enflasyon oranının 9-10 katı olduğunu söyledi.
Devamı..

Haberler

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU (TÖF) olarak, Borçların yeniden Yapılandırılması Sürecine İlişkin Tüketici Yurttaşa Önerilerimiz!

TBMM de 24/06/2009 tarihinde 5915 sayılı kanunla 5464 sayılı kanunda yapılan değişiklikliğin, kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasında, Kredi Kartı mağduru tüketici yurttaşın sorununa çözüm üretmek yerine “bankaların temerrüde düşmüş yada yasal takibe uğramış, belki de tahsilatından umut kestikleri alacaklarının bir program dahilinde tahsil etmesi için çıkarılmış TAHSİLAT YASASI olduğu somut olarak ortadadır.” Ancak 07.07.2007 tarihi itibariyle başvuruları başlayan ve her şeye karşın çıkarılan kanundan yararlanmak isteyen tüketici yurttaşın daha da fazla mağdur edilmemesi için bir yol haritasına ihtiyacı olduğu da açıktır.
Devamı..

Haberler

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU

BASINA ve KAMUOYUNA;
Hak arama mücadelesinde yarın hiç bir şey, dün gibi olmayacak!
Ortak paydaları, tüketici yurttaşların hak ve çıkarları olan tüketici dernekleri bir araya gelerek 19.12.2008 tarihinde “Tüketici Örgütleri Federasyonu” nu kuruldu.TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU kuruluşuyla Türkiye tüketici hareketine yeni bir soluk getiriyor.

Devamı..

Haberler

TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı

Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) tarafından hazırlanan “Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar” başlıklı rapora göre, tüketici kredilerinde borcunu ödemeyenlerin sayısı, Aralık 2009’da önceki yıla göre yüzde 123 artışla 623 bin 345 kişi yükselerek, 1 milyon 129 bin 985 kişiye ulaştı.
Devamı..

Haberler

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU OLARAK İSKİ’YE DAVA AÇTIK

Tüketici Örgütleri Federasyonu olarak, İSKİ’nin ’Ön Ödemeli Kartlı Sayaç’ uygulamasının iptali için İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtık.
Devamı..

Haberler

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYON’undan MERKEZ BANKASI’na Açık Mektup

Sayın Durmuş Yılmaz,
Merkez Bankası Başkanı

Kredi Kartlarından kaynaklı mağduriyetlerin ortaya çıkması ve boyut kazanmasındaki olumsuz etkenler ortadan kaldırılmadan, ülkemiz gündemini 10 yılı aşkın bir süredir meşgul eden kredi kartı sorunun çözüme ulaştırılmasının mümkün olmadığı bu gün bir kez daha ve çok net bir biçimde ortaya çıkmıştır.
Devamı..

Haberler

Elektriğe ZAM İNSAFSIZLIKTIR!...

Açıklanan Yıllık Enflasyon %5.39 (Ağustos/2009)
Elektriğe Temmuz/2008 da yapılan %22 ZAM, Eylül 2009 da %20 ZAM Talebi = %42 ZAM İNSAFSIZLIKTIR!...
Devamı..

Haberler

Dikkat banka var!

Tüketici Örgütleri Federasyonu Başkanı Fuat ENGİN'in bankaların uygulamalarına karşı tüketicilerin her zaman uyanık olması gerektiğini söylüyor. Habervesaire'de yayınlanan "Dikkat Banka Var" başlıklı yazıyı sizlerle paylaşıyoruz.
Devamı..

Haberler

Ortak ATM/BANKAMATİK işlemlerinden alınan ücretlere karşı dava açtık

Tüketici Örgütleri Federasyonu olarak, Ortak ATM işlemlerinden alınan ücretlere karşı dava açtık.
Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Genel Başkanı Fuat Engin, Genel Başkan Yardımcısı Ömer KESER, Genel Sekreter Gülten ALTINTAŞ ile katılan üyelerimizle birlikte,TÖF adına İstanbul Tüketici Mahkemesi önünde bir basın toplantısı toplantısı düzenleyerek, 1 Ekim 2009'dan itibaren uygulamaya konulan ortak ATM uygulamasının "tüketicinin cebinden alınan önemli bir haksız kazanca dönüştüğünü" açıkladık,

Devamı..

Haberler

GDO’ya HAYIR!... Konuyla ilgili yasa çalışmalarına derhal son verilmelidir.

Yaşam Patentlenemez;
Çıkarılacak bu yasa ile sadece sebzenin meyvenin tadı değil, hayatın da tadı tuzu kalmayacaktır.
Bu daha bir başlangıç, sessiz kaldığımızda “sıra İnsanların genlerinin değiştirilmesine gelecek.”
Sosyal devletin birinci önceliği tüketicinin sağlık ve güvenliğini korumak olmalıdır.
Devamı..

Haberler

Evlere şenlik düzenlemelerle, Tüketici Yurttaşın sorununa çözüm üretilemez

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 2009 yılında çıkarılan kredi kartı borçlarına yeniden yapılandırma olanağı getiren yasadan yararlanamayan kredi kartı borçlularına yönelik kredi kartı borçlarını beş kez yapılandırma olanağı sağlayan düzenlemeyi...
Devamı..

Haberler

Kanun, Kredi Kartı mağduru Tüketici Yurttaşın sorununa çözüm üretmiyor.

Kredi Kartı mağduru tüketici yurttaşın sorununa çözüm üretmek yerine bankaların temerrüde düşmüş yada yasal takibe uğramış, belki de tahsilatından umut kestikleri alacaklarının bir program dahilinde tahsil etmesi için çıkarılmış TAHSİLAT YASASI olduğunu ortaya koymaktadır dedi.
Devamı..

Haberler

“Ulaşım Hakkı, Tüketicilerin Temel Evrensel Haklarından Biridir.” Yapılan zamlar geri alınmalıdır.

Tüketicilerin yapılan ulaşım zam’ında da bilgilendirme hakkı yok sayılmıştır.
Tüketiciler bilet alırken yada akbil’ini kullanırken ZAM geldiğini öğrendi.
Devamı..

Tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara son.
Tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele etmek gerektiğine dikkat çeken, TÖF'ün Genel Başkanı Fuat Engin açıklaması,

             Devamı..
 
TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU
www.tofed.org
E-Mail: tof@tofed.org
Tel: +90 216 349 33 84

Design by Telmar Network