Anasayfa Yonetim Kurulu Üye Örgütler Hakkımızda İletişim
   

Haberler
Haklarımız
Duyurular
Basında Töfed
Çalışmalar
ANKET (06.02.2009 )
Kredi kartlarının faizleri şu an sizce yüksek mi?
Normal
Yüksek
İdare eder
İlgilenmiyorum

Haberler

Tüketici Hakem Heyetlerinde neler oluyor

Basına ve Kamuoyuna;
08.09.1995 tarihinde yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunla ülkemizde tüketiciler ilk kez yasal haklara kavuşmuştur. Kanunla, tüketicilerin yaşadıkları uyuşmazlıklara çözüm üretmek amacıyla getirilen Tüketici Hakem Heyetleri Dünya da bir ilk olmuş ve birçok ülke tarafından örnek alınmıştır. Bugün 6502 sayılı TKHK ile 29 yıldır faaliyetlerine devam eden Tüketici Hakem Heyetleri tüketicilere mal/hizmet sunan firmalar ile tüketiciler arasında yaşanan uyuşmazlıklara çözüm üretirken, aynı zamanda tüketici mahkemelerinin yükünü büyük ölçüde alarak çok daha kısa sürede çözüm üretmektedirler. Ülkemizde 211 il ve ilçede faaliyet gösteren her yıl yüz binlerce başvurunun yapıldığı Tüketici Hakem Heyetlerinin verdiği kararlar son üç yılda tüketici aleyhine daha fazla sonuçlar üretmeye başlamış olup, 2023 yılı sonuçlarına baktığımızda kararların % 47,3 ü tüketici lehine, %52,7 ise aleyhine sonuçlandığı görmekteyiz. Biliyoruz ki 2024 yılı sonuçları açıklandığında daha fazla kararın tüketici aleyhine olacağı aşikardır.

Tüketiciyi korumak gibi temel görevi ve önceliği olan tüketici hakem heyetlerinde neler oluyor da son 2-3 yılda kararlar tüketici aleyhine daha fazla çıkabiliyor.
Bu önemli duruma baktığımızda ve nedenlerini incelediğimizde, tüketicinin bilinçsizliğinden kaynaklı eksikliklerin yanında idarenin bazı uygulamalarının da etkili olduğunu görüyoruz.
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereği zayıf yanı oluşturan tüketicinin korunmasına yönelik iş ve işlemlerin öncelikli olarak yapılması gerekirken, İstanbul Ticaret Müdürü tarafından Ticaret Bakanlığının kadrolu Tüketici Hakem Heyeti raportörleri (İl ve İlçelerde görev yapan) her ayın ilk Perşembe günü Ticaret il müdürlüğünün bulunduğu yerde tüketici hakem heyetleri koordinasyon toplantısı yapılmaktadır.
Sadece il müdürlüğü (İl Müdürü/ Şube Müdürü) yetkilisi ve raportörlerin katılarak, ilgili ay içerisinde yapılan hakem heyeti çalışmalarının değerlendirileceğini zanneden raportörler, her toplantıda (son toplantı 02.05.2024 de bir mobilya firması yetkilileri katıldı.) tüketicilerle uyuşmazlık yaşayan ve haklarında hakem heyetlerine çok sayıda başvuru yapılan farklı sektörlerden firmaların yetkilileri de idare tarafından toplantılara katılarak, hakem heyetlerinin verdiği kararlar sorgulanmakta, bir anlamda da raportörlerin hazırladıkları taslak kararlar konusunda yönlendirilmeler yapılmaya çalışılmaktadır.
Ortaya çıkan tek yanlı haksız durum tüketici hakem heyeti üyelerinin, hakem heyetlerine üye veren tüketici örgütlerinin bilgisi dışında olduğu gibi, toplantı katılımcıları ve gündemine ilişkin bilgisi olmayan çok sayıda raportör rahatsızlığını dile getirmiştir/getirmektedir.
Bu tek yanlı durum ülkemizde tüketicinin korunması çalışmalarına zarar vermiştir/vermektedir.

Ülkemizde tüketicinin korunmasında idarenin zafiyeti ortaya çıkmıştır.
Kapalı kapılar arkasında yapılan bu toplantıların ne amaçla yapıldığı talebimize rağmen yeterli açıklamalar yapılmamıştır. Yaklaşık 1,5 yıl her ay farklı bir firmanın yetkililerinin yazışmaları yapmak, dosyaları hazırlama görevi olan raportörlerle toplantı yapma anlayışı, idare tarafından düzenlenen söz konusu toplantıların tüketici karşıtı çalışmalar olduğunu gözler önüne koymuştur.
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığımız yazılı girişimler ve görüşmeler sonucu, gerekli idari incelemenin başlatılarak sorumlular hakkında işlem yapılmasını talep etmememize rağmen herhangi bir inceleme başlatılmamıştır.
Tüketici hakem heyeti üyelerinin, tüketici örgütlerinin bilgisi dışında yapılan tüketicinin haklarına zarar veren, tüketicinin hak aramasında caydırıcı olan söz konusu toplantılara son verilmelidir.
*Geçmiş yıllarda yapılan toplantılar hazırlanışı ve içeriği itibariyle açık, şeffaf ve tarafların katılımıyla gerçekleştirilmişken, bugün kapalı kapılar ardından yapılması oldukça manidardır.
*Tüketici hakem heyeti iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinin amaç edinilmesi gerekirken bu toplantıların tüketici hakem heyeti üyelerinden ve tüketici örgütlerinden, baro temsilcilerinden saklanarak yapılması ülkemizde tüketicinin korunmasının kamu eliyle geri plana atıldığını hatta yok sayıldığını ortaya koymaktadır. Bu haksız uygulamanın Türkiye de yapılan tüm tüketici başvurularının %25 inin İstanbul da yapıldığını düşündüğümüzde ne anlama geldiği daha iyi anlaşılacaktır.
* Diğer yandan her bir toplantıya faklı sektörlerden sadece bir firmanın (mobilya-Teknoloji vb.) yetkililerinin katılması ve ilgili toplantıda konuşulanları bir bilgilendirmeden öte raportörleri etkileme, yönlendirme ve koşullama toplantıları olduğu açıktır.
* Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruları almak, gerekli yazışmaları yaparak dosyaları hazırlamak ve tüketici hakem heyeti üyelerine sunmakla görevli olan raportörler neden firma temsilcileriyle muhatap edildiklerinin nedenleri idare tarafından kamuoyuna açıklanmalıdır.

Tüketici mevzuatının tüketici aleyhine sonuçlar doğuracak biçimde geniş yorumlanmaması ve bakanlığın mevzuat çerçevesindeki faaliyetlerinin tüketici lehine sonuçlar doğuracak amaçlara yönelik olması Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereği esas olmalıdır.
Ülkemizde tüketicinin korunmasına zarar veren bu ve benzer uygulamanın tüm bileşenlerimizle birlikte takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini isteriz.
Tüketicinin korunmasına zarar veren bu çalışmalara karşı durmaya, kamuoyunu bilgilendirmeye ve gerektiğinde tüm hukuki süreçleri işleteceğimizi bilinmesini isteriz.
*Tüketici Hakem Heyeti Raportörlerine sesleniyoruz; Tüketicilerin hak ve çıkarlarına zarar verecek bu tür idari girişimlerden etkilenmeyin ve tüketici kanunun sizlere verdiği görevi tarafsız ve objektif bir yaklaşımla sürdürün.
*Tüketici Hakem Heyeti üyelerine sesleniyoruz; Karar merci olan sizler adına gıyabınızda yönlendirme yapılmasını ve karar verilmesi çalışması yapılmasına karşı gerekli tepkileri gösterin.
*Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yetkililerine sesleniyoruz; Tüketicinin hak ve çıkarlarına aykırı bu ve benzeri uygulamalara karşı yazılı talebimizin gereğini yaparak sorumlular hakkında inceleme başlatmanızı bekliyoruz..

Zayıf tarafı oluşturan tüketicilere karşı, güçlü taraf olan mal ve hizmet piyasası aktörlerinin yanında durulması ve bu yönde faaliyetlerde bulunulması, tüketicinin korunması görevi olan idarenin görevini yeterince yapmadığı sonucunu yaratmaktadır/yaratmıştır.
Ticaret kesiminin hak ve çıkarlarını korumak amacıyla kurulmuş Ticaret Bakanlığına, aynı zamanda tüketicinin korunması görevinin verilmesi Tüketici mevzuatının tüketici aleyhine sonuçlar doğuracak biçimde geniş yorumlanması sonucu maalesef çıkmıştır.
Bu nedenle, tüketici politikaların sağlıklı oluşturulması ve yürütülmesi için tüketicilerin temel ihtiyacı ve isteği zaman geçirmeden Dünyanın birçok ülkesindeki var olan örneklerinde olduğu gibi TÜKETİCİ BAKANLIĞI zaman geçirmeden kurulmalıdır. • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU
 • TBMM de grubu bulunan siyasi partilerin (CHP –MHP – DEHAP) grup başkan vekilleriyle görüşmeler
 • ADSL için sabit hat zorunluluğu artık YOK! Telekomünikasyon kuruluşları Rekabet Kurulu kararının gereğini yapmalıdırlar.
 • “SİCİL AFFI” UYGULANMIYOR Bankalar Tüketicileri Mağdur Etmeye Devam Ediyor!...
 • KRİZİN FATURASINI TÜKETİCİ ÖDEMEMELİDİR!..
 • Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF)ilk Genel Kurulu yapıldı.
 • “Ulaşım Hakkı, Tüketicilerin Temel Evrensel Haklarından Biridir.” Yapılan zamlar geri alınmalıdır.
 • GDO’ya HAYIR!... Konuyla ilgili yasa çalışmalarına derhal son verilmelidir.
 • Kanun, Kredi Kartı mağduru Tüketici Yurttaşın sorununa çözüm üretmiyor.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU (TÖF) olarak, Borçların yeniden Yapılandırılması Sürecine İlişkin Tüketici Yurttaşa Önerilerimiz!
 • ZAMLAR, ZULÜM'e DÖNÜŞTÜ
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ KONFEDERASYONU (TÖK)’ ün Nişasta bazlı şekerin kotasının iki kat (yüzde 100) artırılarak, yüzde 2.5'dan yüzde 5'e çıkarılmasını değerlendirdiği açıklaması aşağıdadır.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Kredi Kartı borçlarının yeniden yapılandırılması başvuruları için son tarih 04 Eylül 2009
 • Elektriğe ZAM İNSAFSIZLIKTIR!...
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYON’undan MERKEZ BANKASI’na Açık Mektup
 • TÖF: Sabit Ücret Haksız Kazançtır
 • BANKALAR BIRLIĞI ÖNÜNDE TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN ÖYKÜSÜNÜ ANLATIYORUZ;
 • TÖF'ten Bankalar Birliğine Çağrı: Tüketicinin Mağduriyetini Belgeleriyle Kamuoyu önünde tartışalım
 • Bankalardan yeni bir haksız kazanç kapısı daha;
 • GDO'lu Ürünler Meşrulaştırılıyor
 • Milletvekillerine; GDO'ya karşı toplumsal çağrı
 • Kredi kartı faizi enflasyonun 10 katı
 • Tek kullanımlık şifreye ücret tepkisi
 • Zamlar, Zulme Dönüştü
 • Ortak ATM/BANKAMATİK işlemlerinden alınan ücretlere karşı dava açtık
 • Evlere şenlik düzenlemelerle, Tüketici Yurttaşın sorununa çözüm üretilemez
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU OLARAK İSKİ’YE DAVA AÇTIK
 • Dikkat banka var!
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GSM Firmalarını uyardık
 • Tüketiciye Uyarı: Kart aidatları için itirazda bulunun
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Kutlandı
 • Banka Kredi Kartlarında tartışma bitmiyor
 • BDDK Kredi Kartında Yaşanan Sorunları Yeni Farketti
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • AYEDAŞ Hakkında SUÇ Duyurusu
 • TÖF'den tüketicilere kredi finansman uyarısı geldi
 • Kredi Kullanan Tüketici Yurttaşları Hak aramaya Çağırıyoruz!..
 • Bankaların maskesi bir kez daha düştü!...
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Palyatif Düzenlemelerle Kredi Kartı Sorununa ÇÖZÜM Üretilemez
 • Sağlık Evrensel Temel Haktır YOK sayılamaz.
 • Tüketicileri yaşamı tehdit eden haksız, hukuksuz uygulamalara karşı SATIN ALMAMA gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • 2010 Yılı Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar Raporunu Açıkladık
 • SİYASİ PARTİLERDEN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE TÜKETİCİ TALEPLERİNE YER VERMELERİNİ İSTEDİK.
 • BTK Başkanı, Baz istasyonları ve cep telefonları kanser yapmıyor
 • BDDK nın, Tüketici kredilerinde zorunlu karşılık oranının artırması sorun çözer mi?
 • Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF) olağan genel kurulu yapıldı.
 • Tüketiciler Tarım Bakanlığından Açıklama Bekliyor!..
 • Ne Yediğimizi Bilmek İstiyoruz!
 • Bankaları bir kez daha SUÇÜSTÜ yakaladık.
 • Dönem borcunun asgarî ödeme tutarı oranının artırılması kredi kartı sorununu büyütür.
 • Elektrik Zammı tüketiciyi Bir Kez Daha Çarpıyor!
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) olarakHukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Hakkında Tebliğin iptali için Danıştay da dava açtık!...
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu açıklamasında kullanılan döviz kredilerinde, kur artışından kaynaklı oluşan risklere dikkat çekilerek giderek büyüyen soruna kalıcı çözüm üretilmesi istendi.
 • TÜKETİCİYİ ELEKTRİK FATURASI ÇARPIYOR!...
 • Kredi Kartlarının Tek Limit Uygulamasında KANUN UYGULANMALIDIR!
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar.TÜKETİCİ HAKLARI RAPORU-1
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar. BANKACILIK UYGULAMALARI RAPORU-2
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar. TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ UYGULAMALARI RAPORU-3
 • Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar. GIDA SEKTÖRÜ UYGULAMALARI RAPORU-4
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar.(2012 RAPOR)
 • Tüketicinin Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar. RAPOR/2 2012 YILI BANKACILIK UYGULAMALARI
 • BDDK YÖNETMELİKLERİ BANKALARLA YAŞANAN SORUNLARI ÇÖZEMEZ
 • Bankalar her koşulda Kredi Kartı ücreti alamaz
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK)Kuruldu
 • Elektriğe ve Doğalgaza yapılan Zamlar Kabul Edilemez Geri Çekilmelidir
 • İLKE Mİ? İLKESİZLİK Mİ?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin Korunması ikliminin yaratılması ihtiyacına yanıt arıyoruz.
 • Zamların Zulmüne Son Verelim..
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.” Raporu
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • TÜİK in, ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir gıda hemen şimdi
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Etkinliği
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
 • Tüketici Hakem Heyetlerinde neler oluyor
 • Eğitim ve Öğretim, Devletin En Başta Gelen Görevlerindendir. Eğitim/Öğretim Haktır ZAM Yapılarak Engellenemez!!

 • Tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara son.
  Tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele etmek gerektiğine dikkat çeken, TÖF'ün Genel Başkanı Fuat Engin açıklaması,

               Devamı..

   
  TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU
  www.tofed.org
  E-Mail: tof@tofed.org
  Tel: +90 216 349 33 84

  Design by Telmar Network