Anasayfa Yonetim Kurulu Üye Örgütler Hakkımızda İletişim
   

Haberler
Haklarımız
Duyurular
Basında Töfed
Çalışmalar
ANKET (06.02.2009 )
Kredi kartlarının faizleri şu an sizce yüksek mi?
Normal
Yüksek
İdare eder
İlgilenmiyorum

Haberler

Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) olarakHukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Hakkında Tebliğin iptali için Danıştay da dava açtık!...İSTANBUL (A.A) - Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF), Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Hakkında Tebliğ hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi için Danıştay'da dava açtı.
TÖF adına Fuat Engin tarafından İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı eliyle Danıştay ilgili hukuk dairesi başkanlığına gönderilmek üzere verilen dilekçede, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Hakkında Tebliğ hükümlerinin, 30 Eylül 2011 tarih ve 28070 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.
Dilekçede, tebliğde, açılan davalarda mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansı miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin düzenlenen usul ve esasların, özellikle 4. maddede belirtilen hükümlerin, tüketicilere önemli yükler getirdiği ve hak aramayı caydırıcı hale getirerek ''neredeyse olanaksız'' kıldığı kaydedilerek, ''Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunla düzenlenen ve hak aramayı kolaylaştıran hükümleri işlevsiz kılan tebliğ hükümlerini, yaşadığı uyuşmazlıklar karşısında tüketicileri hak arama imkanından yoksun bırakmakta ve tüketiciler açısından telafisi güç sonuçların doğmasına neden olmaktadır. Tebliğ hükümleri yasa ve hukuk hükümlerini ihlal etmiş, kamu yararı yok sayılmış ve bu davanın açılması gereği doğmuştur'' denildi.
Tebliğin, Anayasa'nın 5. maddesi ile düzenlenen ''Devletin Temel Amaç ve Görevleri'' ilkesine, Anayasa'nın 172. maddesinde belirtilen ''Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder'' hükmüne aykırılık oluşturduğu savunuldu.
4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 23. maddesi ile tüketici uyuşmazlıklarında basit usulde yargılama yapılması ilkesi temel alındığından, tüketici mahkemeleri nezdinde tüketicilerin, tüketici örgütleri ve bakanlıkça açılacak davaların her türlü resim ve harçtan muaf tutulduğuna işaret edilerek, ''Bu şekilde, 1 Ekim 2011 tarihinden önce tüketiciler tarafından 12-18 TL ödeyerek dava açabilirken, bu gün tebliğ hükümlerine göre tüketiciler en az 450-500 TL ödemek zorundadır. Bu durumda tüketici yurttaşa 'paran varsa hak arayabilirsin' denilerek, ülkemizde sosyal hukuk devleti anlayışı ortadan kaldırılmaktadır'' ifadesine yer verildi.
Kamu yararına uygunluk ilkesi yok sayılmıştır''-
TKHK'nın 22. maddesi ile düzenlenen ''Değeri 1.031,87 TL'nin (2011 yılı) altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler'' hükmünün, tebliğ hükümleri tarafından ihlal edildiği iddia edildi.
Herhangi bir ücret ödemeden başvuru yapılabilen tüketici sorunları hakem heyetlerinin verdiği bir kararın iptali için, tüketici mahkemesinde dava açılmak istendiğinde en az 450-500 TL'yi bulan gider avansı talep edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
''TKHK'nın 23. maddesinde basit usulde yargılama yapılmasının temel alınması ve tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve bakanlıkça açılacak davaların her türlü resim ve harçtan muaf tutulması, hak aramayı teşvik amacıyla tüketici örgütlerinin tüketicileri genel olarak ilgilendiren konularda açtıkları davalarda bilirkişi ücretlerinin bakanlık tarafından ödenmesi hükmü yer almasına rağmen, tebliğ hükümlerinin gider avansı alınmasını öngörmesi nedeniyle tüketici örgütlerinin dava açmaya ilişkin yasal hakları elinden alınarak yasanın önüne geçilmiştir.
Bilindiği üzere hiçbir hukuk hükmü makable teşmil edilemez ve kazanılmış hakları ihlal edemez. Oysa tebliğle gelen bu hükümler tüketicilerin kazanılmış yasal haklarının ihlali niteliğinde olup bu nedenle iptali gerekmektedir. Bakanlık, tebliğe ilişkin düzenleme yaparken Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun yürütülmesinde sorumlu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün görüşlerini alma gereği bile duymamıştır.''
Dava konusu tebliğ hükümlerinde TKHK'nın 1. maddesinde belirtilen 'kamu yararına uygunluk ilkesi' de yok sayılmıştır. Neredeyse asgari ücretli çalışan ya da bu ücret üzerinden emekli olan milyonlarca tüketici olduğunu bir an düşünürsek, bir tüketiciden aylık maaşına yakın tutarda gider avansı alınması hak ve nesafet ölçülerine aykırıdır. Gider Avans Tebliği'nin 4. maddesinde keşif tutarı adlı kaleme tüketici davalarında ihtiyaç duyulmamasına karşın bu kalemin ulaşım ücreti ile birlikte alınması, diğer iş ve işlemler adı altında 50 TL olarak karşılığı olmayan bir rakam tahsil edilmesi dava sürecinde gerekip gerekmediği belli olmayan bilirkişi ücreti ile taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri talep edilmesi ve yine tüketici davalarında gerek duyulmamasına karşı en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri alınması son derece haksız talepler olarak dava açılmasını imkansızlaştırdığı gerçeğini ortaya koymuştur.'' • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU
 • TBMM de grubu bulunan siyasi partilerin (CHP –MHP – DEHAP) grup başkan vekilleriyle görüşmeler
 • ADSL için sabit hat zorunluluğu artık YOK! Telekomünikasyon kuruluşları Rekabet Kurulu kararının gereğini yapmalıdırlar.
 • “SİCİL AFFI” UYGULANMIYOR Bankalar Tüketicileri Mağdur Etmeye Devam Ediyor!...
 • KRİZİN FATURASINI TÜKETİCİ ÖDEMEMELİDİR!..
 • Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF)ilk Genel Kurulu yapıldı.
 • “Ulaşım Hakkı, Tüketicilerin Temel Evrensel Haklarından Biridir.” Yapılan zamlar geri alınmalıdır.
 • GDO’ya HAYIR!... Konuyla ilgili yasa çalışmalarına derhal son verilmelidir.
 • Kanun, Kredi Kartı mağduru Tüketici Yurttaşın sorununa çözüm üretmiyor.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU (TÖF) olarak, Borçların yeniden Yapılandırılması Sürecine İlişkin Tüketici Yurttaşa Önerilerimiz!
 • ZAMLAR, ZULÜM'e DÖNÜŞTÜ
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ KONFEDERASYONU (TÖK)’ ün Nişasta bazlı şekerin kotasının iki kat (yüzde 100) artırılarak, yüzde 2.5'dan yüzde 5'e çıkarılmasını değerlendirdiği açıklaması aşağıdadır.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Kredi Kartı borçlarının yeniden yapılandırılması başvuruları için son tarih 04 Eylül 2009
 • Elektriğe ZAM İNSAFSIZLIKTIR!...
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYON’undan MERKEZ BANKASI’na Açık Mektup
 • TÖF: Sabit Ücret Haksız Kazançtır
 • BANKALAR BIRLIĞI ÖNÜNDE TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN ÖYKÜSÜNÜ ANLATIYORUZ;
 • TÖF'ten Bankalar Birliğine Çağrı: Tüketicinin Mağduriyetini Belgeleriyle Kamuoyu önünde tartışalım
 • Bankalardan yeni bir haksız kazanç kapısı daha;
 • GDO'lu Ürünler Meşrulaştırılıyor
 • Milletvekillerine; GDO'ya karşı toplumsal çağrı
 • Kredi kartı faizi enflasyonun 10 katı
 • Tek kullanımlık şifreye ücret tepkisi
 • Zamlar, Zulme Dönüştü
 • Ortak ATM/BANKAMATİK işlemlerinden alınan ücretlere karşı dava açtık
 • Evlere şenlik düzenlemelerle, Tüketici Yurttaşın sorununa çözüm üretilemez
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU OLARAK İSKİ’YE DAVA AÇTIK
 • Dikkat banka var!
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GSM Firmalarını uyardık
 • Tüketiciye Uyarı: Kart aidatları için itirazda bulunun
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Kutlandı
 • Banka Kredi Kartlarında tartışma bitmiyor
 • BDDK Kredi Kartında Yaşanan Sorunları Yeni Farketti
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • AYEDAŞ Hakkında SUÇ Duyurusu
 • TÖF'den tüketicilere kredi finansman uyarısı geldi
 • Kredi Kullanan Tüketici Yurttaşları Hak aramaya Çağırıyoruz!..
 • Bankaların maskesi bir kez daha düştü!...
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Palyatif Düzenlemelerle Kredi Kartı Sorununa ÇÖZÜM Üretilemez
 • Sağlık Evrensel Temel Haktır YOK sayılamaz.
 • Tüketicileri yaşamı tehdit eden haksız, hukuksuz uygulamalara karşı SATIN ALMAMA gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • 2010 Yılı Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar Raporunu Açıkladık
 • SİYASİ PARTİLERDEN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE TÜKETİCİ TALEPLERİNE YER VERMELERİNİ İSTEDİK.
 • BTK Başkanı, Baz istasyonları ve cep telefonları kanser yapmıyor
 • BDDK nın, Tüketici kredilerinde zorunlu karşılık oranının artırması sorun çözer mi?
 • Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF) olağan genel kurulu yapıldı.
 • Tüketiciler Tarım Bakanlığından Açıklama Bekliyor!..
 • Ne Yediğimizi Bilmek İstiyoruz!
 • Bankaları bir kez daha SUÇÜSTÜ yakaladık.
 • Dönem borcunun asgarî ödeme tutarı oranının artırılması kredi kartı sorununu büyütür.
 • Elektrik Zammı tüketiciyi Bir Kez Daha Çarpıyor!
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) olarakHukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Hakkında Tebliğin iptali için Danıştay da dava açtık!...
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu açıklamasında kullanılan döviz kredilerinde, kur artışından kaynaklı oluşan risklere dikkat çekilerek giderek büyüyen soruna kalıcı çözüm üretilmesi istendi.
 • TÜKETİCİYİ ELEKTRİK FATURASI ÇARPIYOR!...
 • Kredi Kartlarının Tek Limit Uygulamasında KANUN UYGULANMALIDIR!
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar.TÜKETİCİ HAKLARI RAPORU-1
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar. BANKACILIK UYGULAMALARI RAPORU-2
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar. TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ UYGULAMALARI RAPORU-3
 • Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar. GIDA SEKTÖRÜ UYGULAMALARI RAPORU-4
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar.(2012 RAPOR)
 • Tüketicinin Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar. RAPOR/2 2012 YILI BANKACILIK UYGULAMALARI
 • BDDK YÖNETMELİKLERİ BANKALARLA YAŞANAN SORUNLARI ÇÖZEMEZ
 • Bankalar her koşulda Kredi Kartı ücreti alamaz
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK)Kuruldu
 • Elektriğe ve Doğalgaza yapılan Zamlar Kabul Edilemez Geri Çekilmelidir
 • İLKE Mİ? İLKESİZLİK Mİ?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin Korunması ikliminin yaratılması ihtiyacına yanıt arıyoruz.
 • Zamların Zulmüne Son Verelim..
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.” Raporu
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • TÜİK in, ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir gıda hemen şimdi
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Etkinliği
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü

 • Tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara son.
  Tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele etmek gerektiğine dikkat çeken, TÖF'ün Genel Başkanı Fuat Engin açıklaması,

               Devamı..

   
  TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU
  www.tofed.org
  E-Mail: tof@tofed.org
  Tel: +90 216 349 33 84

  Design by Telmar Network