Anasayfa Yonetim Kurulu Üye Örgütler Hakkımızda İletişim
   

Haberler
Haklarımız
Duyurular
Basında Töfed
Çalışmalar
ANKET (06.02.2009 )
Kredi kartlarının faizleri şu an sizce yüksek mi?
Normal
Yüksek
İdare eder
İlgilenmiyorum

Haberler

Tüketici Örgütleri Federasyonu açıklamasında kullanılan döviz kredilerinde, kur artışından kaynaklı oluşan risklere dikkat çekilerek giderek büyüyen soruna kalıcı çözüm üretilmesi istendi.

Türk hukukunda sözleşmelerin değişen şartlara uyarlanması çok uzun süreden beri gerek doktrinde gerekse uygulamada kabul edilmektedir. Ülkemizde yakın geçmişte yaşanan büyük ekonomik krizler ve bu krizlerin dövize endeksli para borçları üzerindeki olumsuz etkileri uyarlama taleplerini de artırmıştır.
Konut kredileri genellikle uzun vadeli kredilerdir. Tüketiciler bir an önce ev sahibi olabilmek ve kiradan kurtulabilmek için, kira parasına yakın taksit seçeneğini seçmek suretiyle ödemelerini uzun zamana yaymaktadırlar. Özellikle, uzun süreli sözleşmelerde ileride ne olacağının bu günden kestirilmesi güçtür.
Dövize endeksli kredinin alınmasından sonra da bir takım değişiklikler meydana gelebilir. Bu değişiklikler nedeniyle dövize endeksli kredi alan tarafa sözleşmesinin uyarlanmasını talep etme hakkı olanağı verilmelidir.
Bir ülkede meydana gelen ekonomik krizler hem ülke ekonomisini hem de sözleşme ilişkilerini alt üst edebilir. Dövize endeksli kredi sözleşmesinin akdedilmesinden sonra döviz kuru aşırı derecede yükselmiş olabilir.
Döviz kurlarındaki hızlı artışın, dövizle kredi kullanan, özellikle de yüksek tutarlar da borçlanan tüketicilerin risk altında olduğu, riskten kaynaklı soruna çözüm üretecek bir düzenlemenin acilen yapılmasının gerekliliği vardır. Döviz kredisi borçlarının çok geç olmadan kredinin alındığı tarihteki kurdan Türk lirasına çevrilmesine yönelik çalışma yapılarak her geçen gün artan soruna çözüm üretilmelidir.
16 Haziran 2009 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda, özellikle tüketicilerin mağdur olmalarının önüne geçmek adına Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerce döviz ve dövize endeksli kredi kullanılmasını yasaklanmıştır. Bu tarihten önce döviz veya dövize endeksli tüketici kredisi kullanan yaklaşık 41 bin kişinin döviz kredisinde geri ödeme riski artarak devam etmektedir. Döviz kurunun yükselmesi karşısında tüketicilerin ödemeleri zorda olsa sürerken, kurun her geçen gün artmasından kaynaklı ödemeleri de katlanarak artmaktadır.
Yakın gelecekte bu yükselişin çok daha fazla olacağı kaygısını da taşıyan tüketiciler hükümetten ve TBMM den riskli duruma kalıcı çözüm üretilmesini bekliyorlar.
BDDK verilerine göre 1 milyar 119 milyon dolar tutarında kullanılan dövize endeksli toplam kredinin yüzde 94’ü konut finansmanı (Mortgage) kredisinden oluşuyor. Bunun parasal değeri ise 1 milyar 53 milyon dolardır. Bu nedenle de özellikle konut finansmanı (Mortgage) sözleşmesi imzalayarak döviz kredisi alan tüketicilerin korkusu daha da büyük, kur artışından dolayı borç taksitlerini ödeyemeyerek temerrüde düşmeleri durumunda kredi koşullarının çok ağır olması nedeniyle temerrüt tarihine kadar yaptıkları ödemeleri yok sayılacağı gibi, ipotekli konutları düşük ekspertiz raporlarıyla ellerinden alınarak ödeyemeyecekleri büyüklükte borçla karşılaşmaları söz konusu olacaktır.
Konuyla ilgili açılan davalarda, bilim insanları tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında ve davaların gerekçeli kararlarında, yerleşik içtihatlar göz önüne alınarak belirtilen “tarafların iradelerini etkileyip, sözleşme yapmalarına neden olan şartların daha sonra önemli ölçüde değişmiş ise, artık taraflar o akde bağlı tutulamazlar. Değişen koşullar karşısında Medeni Kanunun 2. Maddesi uyarınca sözleşmenin yeniden düzenlenmesi gerekliliği doğar. Bu durumda tarafların anlaşamaması halinde hakim’in sözleşmeye müdahalesi istenebilir. Önceden öngörülemeyen değişikliklerin borcun ifasını güçleştirmesi durumunda, işlemin temelden çökmesi durumu söz konusu olur ki, işlemin temelden çöktüğünün kabul edilmesi halinde hakim duruma göre yeni bir sözleşme şartları ortaya koymak suretiyle yeni düzenleme yapılması yaklaşımları yer almıştır. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerine göre de, akit yapıldığı sıradaki mevcut şartlar önemli ölçüde değişmiş ise tüketici olan tüketicinin korunmasını gerektirir ani ve tüketicinin aleyhine şartlar oluşmuştur. Bu durumda artık tarafları sözleşme ile bağlı kabul etmek bir taraf için ağır ve haksız şartlar oluşturmuştur. Döviz kurundaki ani artış nedeniyle bozulan dengenin yeniden sağlanabilmesi için sözleşmeye müdahale şart haline gelmiştir. Tespitlerine yer verilmiştir. Ancak, hakimin sözleşmeye müdahalesini talep eden açılacak binlerce davanın mahkemelerin yükünü aşırı ölçüde arttıracağı nedeniyle, TBMM de yapılacak bir düzenlemeyle soruna kısa sürede çözüm üretilebilecektir.
Dövize endeksli kredi kullananların ne kadar ağır bir yük altına girmiş oldukları bu gün ortaya çıkmıştır. İsviçre Frankı Türk Lirası karşısında yaklaşık 2 yıllık süreçte yaklaşık yüzde 60, Japon yeni yüzde 40 ın üstünde, EURO ise yüzde 30 civarında değer kazanmış olup, 2008 yılında döviz kredisi kullanan tüketicinin kur artışından kaynaklı riski ise yüzde 100 ü aşmıştır. Bu nedenle de tüketiciler çok zor durumdadırlar. Bu fahiş artış oranlarına sözleşme gereği ödemek durumunda oldukları faizleri de eklediğimizde tüketici risklerinin çok daha büyük olduğu görülecektir.
Tüketicilere Dövize endeksli kredi sözleşmesini imzalamasına karşın, borçlandığı tarihteki dövizin kuru hesabı üzerinden Türk Lirası olarak ödeme yapıldığından, olası bir TL uyarlaması yapılmasının bankalara yönelik herhangi bir riski söz konusu olmayacaktır.
Döviz kredisi kullanan 41.000 civarında tüketicinin bu gün karşı karşıya kaldıkları riskli durumun ortadan kaldırılması bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır.
Çözümü için kredinin alındığı tarihteki kur tutarı üzerinden TL na çevrilerek tüketicilerin kredi tutarını geri ödemeye devam etmesi sağlanmalıdır.
Bu şekilde her geçen daha da büyüyen soruna çözüm üretilmesi, ülkemizde döviz artışlarının devam etmesiyle doğacak olası mağduriyetleri önleyecektir.
Tüketici yurttaşların beklentisi budur. • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU
 • TBMM de grubu bulunan siyasi partilerin (CHP –MHP – DEHAP) grup başkan vekilleriyle görüşmeler
 • ADSL için sabit hat zorunluluğu artık YOK! Telekomünikasyon kuruluşları Rekabet Kurulu kararının gereğini yapmalıdırlar.
 • “SİCİL AFFI” UYGULANMIYOR Bankalar Tüketicileri Mağdur Etmeye Devam Ediyor!...
 • KRİZİN FATURASINI TÜKETİCİ ÖDEMEMELİDİR!..
 • Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF)ilk Genel Kurulu yapıldı.
 • “Ulaşım Hakkı, Tüketicilerin Temel Evrensel Haklarından Biridir.” Yapılan zamlar geri alınmalıdır.
 • GDO’ya HAYIR!... Konuyla ilgili yasa çalışmalarına derhal son verilmelidir.
 • Kanun, Kredi Kartı mağduru Tüketici Yurttaşın sorununa çözüm üretmiyor.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU (TÖF) olarak, Borçların yeniden Yapılandırılması Sürecine İlişkin Tüketici Yurttaşa Önerilerimiz!
 • ZAMLAR, ZULÜM'e DÖNÜŞTÜ
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ KONFEDERASYONU (TÖK)’ ün Nişasta bazlı şekerin kotasının iki kat (yüzde 100) artırılarak, yüzde 2.5'dan yüzde 5'e çıkarılmasını değerlendirdiği açıklaması aşağıdadır.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Kredi Kartı borçlarının yeniden yapılandırılması başvuruları için son tarih 04 Eylül 2009
 • Elektriğe ZAM İNSAFSIZLIKTIR!...
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYON’undan MERKEZ BANKASI’na Açık Mektup
 • TÖF: Sabit Ücret Haksız Kazançtır
 • BANKALAR BIRLIĞI ÖNÜNDE TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN ÖYKÜSÜNÜ ANLATIYORUZ;
 • TÖF'ten Bankalar Birliğine Çağrı: Tüketicinin Mağduriyetini Belgeleriyle Kamuoyu önünde tartışalım
 • Bankalardan yeni bir haksız kazanç kapısı daha;
 • GDO'lu Ürünler Meşrulaştırılıyor
 • Milletvekillerine; GDO'ya karşı toplumsal çağrı
 • Kredi kartı faizi enflasyonun 10 katı
 • Tek kullanımlık şifreye ücret tepkisi
 • Zamlar, Zulme Dönüştü
 • Ortak ATM/BANKAMATİK işlemlerinden alınan ücretlere karşı dava açtık
 • Evlere şenlik düzenlemelerle, Tüketici Yurttaşın sorununa çözüm üretilemez
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU OLARAK İSKİ’YE DAVA AÇTIK
 • Dikkat banka var!
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GSM Firmalarını uyardık
 • Tüketiciye Uyarı: Kart aidatları için itirazda bulunun
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Kutlandı
 • Banka Kredi Kartlarında tartışma bitmiyor
 • BDDK Kredi Kartında Yaşanan Sorunları Yeni Farketti
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • AYEDAŞ Hakkında SUÇ Duyurusu
 • TÖF'den tüketicilere kredi finansman uyarısı geldi
 • Kredi Kullanan Tüketici Yurttaşları Hak aramaya Çağırıyoruz!..
 • Bankaların maskesi bir kez daha düştü!...
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Palyatif Düzenlemelerle Kredi Kartı Sorununa ÇÖZÜM Üretilemez
 • Sağlık Evrensel Temel Haktır YOK sayılamaz.
 • Tüketicileri yaşamı tehdit eden haksız, hukuksuz uygulamalara karşı SATIN ALMAMA gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • 2010 Yılı Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar Raporunu Açıkladık
 • SİYASİ PARTİLERDEN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE TÜKETİCİ TALEPLERİNE YER VERMELERİNİ İSTEDİK.
 • BTK Başkanı, Baz istasyonları ve cep telefonları kanser yapmıyor
 • BDDK nın, Tüketici kredilerinde zorunlu karşılık oranının artırması sorun çözer mi?
 • Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF) olağan genel kurulu yapıldı.
 • Tüketiciler Tarım Bakanlığından Açıklama Bekliyor!..
 • Ne Yediğimizi Bilmek İstiyoruz!
 • Bankaları bir kez daha SUÇÜSTÜ yakaladık.
 • Dönem borcunun asgarî ödeme tutarı oranının artırılması kredi kartı sorununu büyütür.
 • Elektrik Zammı tüketiciyi Bir Kez Daha Çarpıyor!
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) olarakHukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Hakkında Tebliğin iptali için Danıştay da dava açtık!...
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu açıklamasında kullanılan döviz kredilerinde, kur artışından kaynaklı oluşan risklere dikkat çekilerek giderek büyüyen soruna kalıcı çözüm üretilmesi istendi.
 • TÜKETİCİYİ ELEKTRİK FATURASI ÇARPIYOR!...
 • Kredi Kartlarının Tek Limit Uygulamasında KANUN UYGULANMALIDIR!
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar.TÜKETİCİ HAKLARI RAPORU-1
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar. BANKACILIK UYGULAMALARI RAPORU-2
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar. TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ UYGULAMALARI RAPORU-3
 • Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar. GIDA SEKTÖRÜ UYGULAMALARI RAPORU-4
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar.(2012 RAPOR)
 • Tüketicinin Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar. RAPOR/2 2012 YILI BANKACILIK UYGULAMALARI
 • BDDK YÖNETMELİKLERİ BANKALARLA YAŞANAN SORUNLARI ÇÖZEMEZ
 • Bankalar her koşulda Kredi Kartı ücreti alamaz
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK)Kuruldu
 • Elektriğe ve Doğalgaza yapılan Zamlar Kabul Edilemez Geri Çekilmelidir
 • İLKE Mİ? İLKESİZLİK Mİ?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin Korunması ikliminin yaratılması ihtiyacına yanıt arıyoruz.
 • Zamların Zulmüne Son Verelim..
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.” Raporu
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • TÜİK in, ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir gıda hemen şimdi
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Etkinliği
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü

 • Tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara son.
  Tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele etmek gerektiğine dikkat çeken, TÖF'ün Genel Başkanı Fuat Engin açıklaması,

               Devamı..

   
  TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU
  www.tofed.org
  E-Mail: tof@tofed.org
  Tel: +90 216 349 33 84

  Design by Telmar Network