Anasayfa Yonetim Kurulu Üye Örgütler Hakkımızda İletişim
   

Haberler
Haklarımız
Duyurular
Basında Töfed
Çalışmalar
ANKET (06.02.2009 )
Kredi kartlarının faizleri şu an sizce yüksek mi?
Normal
Yüksek
İdare eder
İlgilenmiyorum

Haberler

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYON’undan MERKEZ BANKASI’na Açık Mektup

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları kanunu ve ilgili kanunları ihlal ederek, tüketici Yurttaşları mağdur/istismar eden bankaların yasa/hukuk tanımaz uygulamaları ile Merkez Bankası tarafından 3 aylık aralıklarla açıklanan faiz oranları var olan sorunları yaratmaktadır. Zaman zaman dile getirilen tüketicinin fırsatçı/istismarcı olması durumu ise yaşanan sorunların % 2-3 ünü geçmemektedir.

*Akdi/Temerrüt faiz oranlarının Merkez Bankası tarafında çok yüksek oranda belirlenmesi.
* Kanunların kesinlikle yasaklamasına karşın, bileşik faiz uygulamasına devam edilmesi.
*Sözleşmelerin bir örneğinin Tüketici Yurttaşa verilmemesi, yargı kararlarına karşın, bu uygulamaya devam edilmesi.

* Yasaya aykırı olarak tüketicinin kullandığı birden fazla kredi kartına tek limit yerine ayrı yüksek limitler tanınması, tüketici mağduriyetlerinin ortaya çıkmasının en önemli nedenleridir.

Tüketici mağduriyetinin en önemli nedenlerinden biri faiz oranlarıdır.

01.03.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları kanunun 26. maddesinde verilen yetkiyle, kredi kartı azami akdi ve gecikme faiz oranları 3 aylık aralıklarla T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenerek açıklanmaktadır.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra açıklanan faiz oranlarını incelediğimizde (aşağıdaki tablo)
2007/2. (aylık) % 5.75 akdi, % 6.88 temerrüt, (%82.56/yıl)
2007/3. (aylık) % 5.72 akdi, % 6.44 temerrüt, (%77.28/yıl)
2007/4. (aylık) % 5.70 akdi, % 6.29 temerrüt (%75.48/yıl)
2008/1. (aylık) % 4.93 akdi, % 5.68 temerrüt, (%68.16/yıl)
2008/2. (aylık) % 4.54 akdi, % 5.29 temerrüt (%63.36/yıl)
2008/3. (aylık) % 4.39 akdi, % 5.14 temerrüt (%61.68/yıl)
2008/4. (aylık) % 4.39 akdi % 5.14 temerrüt (%61.68/yıl)
2009/1. (aylık) % 4.39 akdi % 5.14 temerrüt (%61.68/yıl)
2009/2. (aylık) % 3,96 akdi % 4.71 temerrüt (%56.52/yıl)
2009/3. (aylık) % 3,49 akdi % 4,24 temerrüt (%50.88/yıl)

Uygulanan bu faiz oranlarının ülke gerçeklerine aykırı, tüketici mağduriyetlerine neden olan haksız ve fahiş oranda bir uygulama olduğu son derece net olarak görülmektedir.

Tüketiciyi mağdur eden fahiş orandaki kredi kartı faizlerine karşı önerilerimiz dikkate alınmamış, uyarılarımız karşısında uluslararası bankacılık uygulamaları örnek gösterilmiş, ancak bu durumunda birçok açıdan gerçekleri yansıtmadığı ve emsal teşkil etmeyeceği ortaya çıkmıştır.

Ayrıca, yüksek faizlere dayanak olarak gösterilmeye çalışılan kredi kartı kullanımından kaynaklı risklerin, başta tüketici kredileri olmak üzere daha düşük faiz uygulanan diğer kredi araçlarında ve bankacılık işlemlerinde olmadığı nasıl savunulabilir.

Dünyanın hiçbir ülkesinde kredi kartı faizleri açıklanan enflasyonun 9-10 katı değildir. Ülkemizde ise açıklanan kredi kartı yılık faiz oranları, yine açıklanan yine yıllık enflasyon oranının dokuz/on katı olup, çoğu dönemlerde 10 katı bile aşılmaktadır.

Dönem Açıklanan Enflasyon (yıl) Kredi Kartı Tem. Faizi Fark .
2009/06 % 5.73 % 50.88 9 kat (Yaklaşık)
2009/07 % 5.39 % 50.88 9,5 kat (Yaklaşık)
2009/08 % 5.33 % 50.88 9,7 kat (Yaklaşık)

Dönem MB Borçlanma faizi (yıl) MB Borç verme faizi Kredi Kartı Tem. Faizi
2009/08 % 7.75 %10.25 % 50.88

Dönem Tüketici Kredisi faizi (yıl/enaz) Tüketici Kredisi faizi (en çok) Kredi Kartı Tem. Faizi
2009/08 % 16.68 %20.76 % 50.88

Dönem Konut Kredisi faizi (yıl/enaz) Konut Kredisi faizi (en çok) Kredi Kartı Tem. Faizi
2009/08 % 7.92 % 15.48 % 50.88


Faiz oranlarının aşağı çekilmesi sorunun çözümüne çok önemli katkı yapacaktır.
Yukarıdaki belirttiğimiz değişik uygulamalardaki faiz oranları incelediğimizde, tüketici mağduriyetlerinin temel nedenlerinin başında Merkez Bankası tarafından açıklanan Kredi kartı fahiş akdi/temerrüt faiz oranının olduğu net bir biçimde görülmektedir.

Kredi kartlarından kaynaklanan ve boyut kazanan sorunlara çözüm üretilmesi amacıyla, son 6 yılda çıkarılan üç ayrı kanunla (2003/2006/2009) borçların yeniden yapılandırılmasıyla sorunun çözümlenememesi, sorunların doğru ve gerçekçi bir bakış açısıyla tespit edilememesinden kaynaklanmaktadır.

Bu nedenle de Merkez Bankasının, 01/10/2009–31/12/2009 tarihleri arasında ve sonraki dönemlerde uygulanacak kredi kartı faiz oranlarını belirlerken ülke gerçekleri ile tüketici taleplerini dikkate alarak (aylık) %2 oranını geçmeyen temerrüt faizi açıklaması bir zorunluluktur.

Aksi durumda önceki örneklerde olduğu gibi, borçların yeniden yapılandırılmasını öngören kanun daha kaç kez çıkarılırsa çıkarılsın son uygulamada görüldüğü üzere sorunlar çözümlenmeyecek aksine mağduriyetler büyüyerek artacaktır.

Sayın Başkan;
Kredi kartından kaynaklı sorunların bir parçası olmaya devam etmeyin, 01/10/2009 tarihinden itibaren yeni dönem için açıklayacağınız kredi kartı faiz oranlarını sorun yaratmayacak düzeye çekerek mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlayın.

Tüketiciler Merkez Bankası yetkililerini sorunların sorumlusu olarak görmek istemiyorlar.
TÜKETİCİLER ÇÖZÜM İSTİYOR!...

Fuat Engin
Tüketici Örgütleri Federasyonu
(TÖF) Genel Başkanı • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU
 • TBMM de grubu bulunan siyasi partilerin (CHP –MHP – DEHAP) grup başkan vekilleriyle görüşmeler
 • ADSL için sabit hat zorunluluğu artık YOK! Telekomünikasyon kuruluşları Rekabet Kurulu kararının gereğini yapmalıdırlar.
 • “SİCİL AFFI” UYGULANMIYOR Bankalar Tüketicileri Mağdur Etmeye Devam Ediyor!...
 • KRİZİN FATURASINI TÜKETİCİ ÖDEMEMELİDİR!..
 • Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF)ilk Genel Kurulu yapıldı.
 • “Ulaşım Hakkı, Tüketicilerin Temel Evrensel Haklarından Biridir.” Yapılan zamlar geri alınmalıdır.
 • GDO’ya HAYIR!... Konuyla ilgili yasa çalışmalarına derhal son verilmelidir.
 • Kanun, Kredi Kartı mağduru Tüketici Yurttaşın sorununa çözüm üretmiyor.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU (TÖF) olarak, Borçların yeniden Yapılandırılması Sürecine İlişkin Tüketici Yurttaşa Önerilerimiz!
 • ZAMLAR, ZULÜM'e DÖNÜŞTÜ
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ KONFEDERASYONU (TÖK)’ ün Nişasta bazlı şekerin kotasının iki kat (yüzde 100) artırılarak, yüzde 2.5'dan yüzde 5'e çıkarılmasını değerlendirdiği açıklaması aşağıdadır.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Kredi Kartı borçlarının yeniden yapılandırılması başvuruları için son tarih 04 Eylül 2009
 • Elektriğe ZAM İNSAFSIZLIKTIR!...
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYON’undan MERKEZ BANKASI’na Açık Mektup
 • TÖF: Sabit Ücret Haksız Kazançtır
 • BANKALAR BIRLIĞI ÖNÜNDE TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN ÖYKÜSÜNÜ ANLATIYORUZ;
 • TÖF'ten Bankalar Birliğine Çağrı: Tüketicinin Mağduriyetini Belgeleriyle Kamuoyu önünde tartışalım
 • Bankalardan yeni bir haksız kazanç kapısı daha;
 • GDO'lu Ürünler Meşrulaştırılıyor
 • Milletvekillerine; GDO'ya karşı toplumsal çağrı
 • Kredi kartı faizi enflasyonun 10 katı
 • Tek kullanımlık şifreye ücret tepkisi
 • Zamlar, Zulme Dönüştü
 • Ortak ATM/BANKAMATİK işlemlerinden alınan ücretlere karşı dava açtık
 • Evlere şenlik düzenlemelerle, Tüketici Yurttaşın sorununa çözüm üretilemez
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU OLARAK İSKİ’YE DAVA AÇTIK
 • Dikkat banka var!
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GSM Firmalarını uyardık
 • Tüketiciye Uyarı: Kart aidatları için itirazda bulunun
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Kutlandı
 • Banka Kredi Kartlarında tartışma bitmiyor
 • BDDK Kredi Kartında Yaşanan Sorunları Yeni Farketti
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • AYEDAŞ Hakkında SUÇ Duyurusu
 • TÖF'den tüketicilere kredi finansman uyarısı geldi
 • Kredi Kullanan Tüketici Yurttaşları Hak aramaya Çağırıyoruz!..
 • Bankaların maskesi bir kez daha düştü!...
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Palyatif Düzenlemelerle Kredi Kartı Sorununa ÇÖZÜM Üretilemez
 • Sağlık Evrensel Temel Haktır YOK sayılamaz.
 • Tüketicileri yaşamı tehdit eden haksız, hukuksuz uygulamalara karşı SATIN ALMAMA gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • 2010 Yılı Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar Raporunu Açıkladık
 • SİYASİ PARTİLERDEN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE TÜKETİCİ TALEPLERİNE YER VERMELERİNİ İSTEDİK.
 • BTK Başkanı, Baz istasyonları ve cep telefonları kanser yapmıyor
 • BDDK nın, Tüketici kredilerinde zorunlu karşılık oranının artırması sorun çözer mi?
 • Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF) olağan genel kurulu yapıldı.
 • Tüketiciler Tarım Bakanlığından Açıklama Bekliyor!..
 • Ne Yediğimizi Bilmek İstiyoruz!
 • Bankaları bir kez daha SUÇÜSTÜ yakaladık.
 • Dönem borcunun asgarî ödeme tutarı oranının artırılması kredi kartı sorununu büyütür.
 • Elektrik Zammı tüketiciyi Bir Kez Daha Çarpıyor!
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) olarakHukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Hakkında Tebliğin iptali için Danıştay da dava açtık!...
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu açıklamasında kullanılan döviz kredilerinde, kur artışından kaynaklı oluşan risklere dikkat çekilerek giderek büyüyen soruna kalıcı çözüm üretilmesi istendi.
 • TÜKETİCİYİ ELEKTRİK FATURASI ÇARPIYOR!...
 • Kredi Kartlarının Tek Limit Uygulamasında KANUN UYGULANMALIDIR!
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar.TÜKETİCİ HAKLARI RAPORU-1
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar. BANKACILIK UYGULAMALARI RAPORU-2
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar. TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ UYGULAMALARI RAPORU-3
 • Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar. GIDA SEKTÖRÜ UYGULAMALARI RAPORU-4
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar.(2012 RAPOR)
 • Tüketicinin Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar. RAPOR/2 2012 YILI BANKACILIK UYGULAMALARI
 • BDDK YÖNETMELİKLERİ BANKALARLA YAŞANAN SORUNLARI ÇÖZEMEZ
 • Bankalar her koşulda Kredi Kartı ücreti alamaz
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK)Kuruldu
 • Elektriğe ve Doğalgaza yapılan Zamlar Kabul Edilemez Geri Çekilmelidir
 • İLKE Mİ? İLKESİZLİK Mİ?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin Korunması ikliminin yaratılması ihtiyacına yanıt arıyoruz.
 • Zamların Zulmüne Son Verelim..
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.” Raporu
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • TÜİK in, ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir gıda hemen şimdi
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Etkinliği
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü

 • Tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara son.
  Tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele etmek gerektiğine dikkat çeken, TÖF'ün Genel Başkanı Fuat Engin açıklaması,

               Devamı..

   
  TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU
  www.tofed.org
  E-Mail: tof@tofed.org
  Tel: +90 216 349 33 84

  Design by Telmar Network