Anasayfa Yonetim Kurulu Üye Örgütler Hakkımızda İletişim
   

Haberler
Haklarımız
Duyurular
Basında Töfed
Çalışmalar
ANKET (06.02.2009 )
Kredi kartlarının faizleri şu an sizce yüksek mi?
Normal
Yüksek
İdare eder
İlgilenmiyorum

Haberler

TÜİK in, ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.

Basına ve Kamuoyuna;
TÜKETİCİ OLARAK, TÜKETEMEDİĞİMİZ İÇİN TÜKENİYORUZ!..
2022 yılı 01 Ocak-31 Aralık döneminde;
Ülkemizde yaşanan fiyat artışları 31 Aralık 2022 itibariyle artık kontrol edilemez bir hale gelmiştir.
Başta akaryakıt ürünleri olmak üzere, doğalgaz ve elektrik gibi enerji kaynaklarına yapılan fahiş orandaki zamların, tüm üretim ve tüketim süreçlerine olumsuz etkileri olduğu açıktır.
Diğer yandan fırsatçılar tarafından üretim girdilerinin yüksekliği bahane edilerek yapılan fahiş zamlar tüketiciyi TÜKETMEKTEDİR.
Özellikle akaryakıt ürünlerine yapılan zamlar her defasında fiyatlara yansıtılmakta olup, akaryakıt ürünlerine yapılan indirimlerin ise, ürün fiyatlarına indirim olarak yansıtılmaması ve yeniden yapılan fiyat artışları nedeniyle de tüm ürünlerin fiyatının artırılması nedeniyle de, fiyat artışları artık kontrolden çıkmıştır.
Akaryakıt ürünlerinde, genel olarak ortalama en az yüzde 150, Enerji tüketiminde ise, (elektrik, doğalgaz vd.) yüzde 136 ile yüzde 180 arasında fiyat artışları olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız.
Enerji ürünlerine yapılan zamların iğneden ipliğe tüm tüketim maddelerine kontrolsüz bir biçimde yansıtılmasıyla tüketiciler cehennem azabını yaşamaya devam etmektedirler.
Tüm bu olumsuzlukların konut kira-satış fiyatlarına yansıtılmasıyla da önemli bir barınma sorunun ortaya çıkmış olması tüketicileri bu açıdan da oldukça zorlamaktadır.
Bugün tüketiciler artık kira+beslenme+faturalar sarmalı içinde kaybolmuşlardır. Sosyal yaşamın olmazsa olmazlarından kültür, sanat, gezi, vd. sosyal faaliyetleri artık gerçekleştirmek mümkün değildir.
TÜİK in açıkladığı yıllık yüzde 64,27, Altı aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu.
Bu durum açıklanan asgari ücret oranının aynı zamanda açlık sınırının altında kalması sonucunu doğurmuştur. İstanbul Ticaret Odası gıda enflasyonunu yüzde 92,97 olarak açıklanmış olup, bağımsız enflasyon araştırma grubu ENAG ise yıllık enflasyon oranını yüzde 137,55 olarak açıklamıştır.
Bu ölçümler arasındaki önemli fark ister istemez TÜİK in açıklamış olduğu enflasyon oranlarını tartışmaya açmış ve tüketiciler açısından önemli ölçüde güven sorunu yaratmıştır.
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu araştırma merkezi (TÖK-AR) yaptığı çalışma sonucu, 2021 yılında başlayan ve özellikle de son bir yılda tüketicinin yaşamını olumsuz etkileyen fahiş fiyat artışları, her geçen gün boyut kazanarak tüketicinin alım gücünü yer ve yeksan etmiştir/etmektedir.
Yarınımıza ve çocuklarımızın geleceğine ilişkin kaygımız giderek artan oranda devam etmektedir.
2022 yılında, 4 zincir markette, 23 çeşit temel tüketim maddesini aylık olarak kayıt altına aldığımız fiyatların ölçüsüz bir biçimde artarak devam ettiğini, bu durum karşısında tüketicinin artık temel gıda maddelerine ulaşamadığını 2022 yılında da fiyat artışlarının dur durak bilmeden artan hızla devam ettiğini tespit etmiş bulunuyoruz.
TÖK Araştırma Merkezi (TÖK-AR)
01 Ocak/31 Aralık-2022 Temel Gıda Maddeleri Araştırma Sonucu
4 zincir market ort. OCAK ARALIK %DEĞİŞİM
Kuru Soğan/kg./TL 1,99 12,00 505%
Patates/kg./TL 4,99 13,90 178%
Kaşar Peynir/kg/TL 61,50 201,00 227%
Beyaz Peynir/kg./TL 63,80 199,95 214%
Süt/lt./TL 7,90 21,95 177%
Tereyağı/kg./TL 83,40 199,95 137%
Kıyma/kg./TL 74,60 154,90 107%
Kuşbaşı/kg./TL 89,95 163,90 83%
Tavuk/kg./TL 25,90 42,90 66%
Sucuk/kg. TL 109,80 342,50 211%
Zeytinyağı/lt. /TL 52,90 119,90 125%
Ayçiçeği Yağı/lt. 25,90 37,50 45%
Un/kg./TL 9,50 19,50 106%
Şeker/kg./TL 10,39 25,50 145%
Ekmek/adet TL 2,50 5,00 100%
Çay/kg. TL 39,90 79,50 100%
Makarna/pkt./TL 5,10 11,75 130%
Pirinç/kg./ TL 14,15 32,50 130%
Bulgur/kg./TL 9,25 16,50 79%
Kuru Fasulye/kg /TL 19,20 29,50 54%
Mercimek/kg./ TL 12,75 26,50 108%
Yumurta/AD. 1,20 3.69 204%
Su – 5 Litre/TL 2,95 8.00 171%
Tüketicinin olmazsa olmazı olan temel gıda maddelerinin 2022 yılı fiyat artışlarına baktığımızda, zam şampiyonu olan Kuru Soğan % 528, Kaşar peyniri % 227, Beyaz peynir % 214, Sucuk % 211, Yumurta% 204, Patates % 178, Süt% 177, Su% 171, Şeker % 145, Tereyağı% 137, Pirinç% 130, Makarna% 130 Zeytinyağı% 125, Mercimek% 108, Kıyma%107, Un% 106, oranında arttığı, listedeki diğer temel ürünlerde de değişik oranlarda artmaya devam etmiştir/etmektedir.
NET KAR (Milyon TL)
MİGROS BİM ŞOK CARREFOUR SA
2021/12 - 359 2.950 319 - 430
2022/09 - 1.415 4.805 1.730 - 184
İzlemeye aldığımız zincir marketlerin son iki yılda karlılık oranlarına baktığımızda, tespit ettiğimiz artış oranlarının manidar olduğunu görebiliyoruz.
Gıda enflasyonunun en önemli sebepleri arasında yer alan tarımsal girdi fiyatlarındaki bu yüksek artışların artarak devam etmesi ile fırsatçıların bu durumu haksız kazanç sağlamaya dönüştürmesi karşısında, çalışan ve emekli tüketicinin temel sorunu maaşın/gelirin ne kadar olduğu değildir. Temel sorun, söz konusu gelirin, Gıda maddeleri+Kira+ Faturalar gibi zorunlu giderler başta olmak üzere temel ihtiyaçlar karşısındaki insanca yaşayabilecek bir alım gücüne sahip olmasıdır.
TÜİK verilerine göre emeğiyle çalışanların milli gelirden aldığı pay 2021 yılı 2. Çeyrekte: %32,6 iken, 2022 yılı 2. Çeyrekte: %25,4’e düşmesi durumun vahametini göstermektedir. Artık biliyoruz ki, bugün milyonlarca asgari ücretli ve asgari ücretin altında maaş alan emeklinin gelir durumu derin yoksulluktan öte toplumsal sefalet noktasına gelmesi Türk-İş, aralık ayında tespit ettiği açlık sınırının 8 bin 130 TL'ye, yoksulluk sınırının da 26 bin 483 TL'ye yükselmesinden de anlaşılmaktadır. TÜİK’ e göre, 2022 yılı Ekim ayında 14 milyon 883 bin 717 kişinin işsiz olması tüketicinin içinde bulunduğu vahim durumu daha da artırmaktadır.
TÜİK ve Merkez Bankası tarafından açıklanan ‘tüketici eğilim anketi’ sonuçlarına göre, Cumhuriyet tarihinin en düşük tüketici güven endeksi, toplumsal sefaletin en önemli göstergelerinden biridir.
Tüm bu yaşananlar karşısında enflasyonla mücadele edildiğini düşünmek/söylemek ise tam bir safdillilik olacaktır.
Bir kez daha söylüyoruz, Sosyal hukuk devleti olmanın gereği, Anayasanın 172. Maddesi ile Evrensel Tüketici Haklarından, Tüketicilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik çıkarlarının korunması, zararlarının karşılanması haklarına ilişkin beslenme barınma, ısınma, aydınlanma gibi önlemleri almak sosyal devlet olmanın en temel gereklerinden olup, aynı zamanda ülkeyi yönetenlerin en temel görevlerinden olmak zorundadır.
TÜRK-İŞ araştırmasına göre, açlık sınırının 8.130,00 TL na, yoksulluk sınırının 26.483,00 TL na ulaştığı bu dönemde Tüketicinin bahanelere değil acilen kalıcı desteğe ihtiyacı olduğunu biliyoruz ve yaşanan sorunlara hızla çözüm üretilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz..
Tüketiciler olarak artık sözün bittiği noktadayız. Zamların zulmüne zaman geçirmeden son verilmelidir.
TÖK olarak, temel ihtiyaçlar konusunda tüketicinin ekmeğine aşına soğuk su katanları ve buna göz yumanları bir kez daha uyarıyoruz! • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU
 • TBMM de grubu bulunan siyasi partilerin (CHP –MHP – DEHAP) grup başkan vekilleriyle görüşmeler
 • ADSL için sabit hat zorunluluğu artık YOK! Telekomünikasyon kuruluşları Rekabet Kurulu kararının gereğini yapmalıdırlar.
 • “SİCİL AFFI” UYGULANMIYOR Bankalar Tüketicileri Mağdur Etmeye Devam Ediyor!...
 • KRİZİN FATURASINI TÜKETİCİ ÖDEMEMELİDİR!..
 • Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF)ilk Genel Kurulu yapıldı.
 • “Ulaşım Hakkı, Tüketicilerin Temel Evrensel Haklarından Biridir.” Yapılan zamlar geri alınmalıdır.
 • GDO’ya HAYIR!... Konuyla ilgili yasa çalışmalarına derhal son verilmelidir.
 • Kanun, Kredi Kartı mağduru Tüketici Yurttaşın sorununa çözüm üretmiyor.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU (TÖF) olarak, Borçların yeniden Yapılandırılması Sürecine İlişkin Tüketici Yurttaşa Önerilerimiz!
 • ZAMLAR, ZULÜM'e DÖNÜŞTÜ
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ KONFEDERASYONU (TÖK)’ ün Nişasta bazlı şekerin kotasının iki kat (yüzde 100) artırılarak, yüzde 2.5'dan yüzde 5'e çıkarılmasını değerlendirdiği açıklaması aşağıdadır.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Kredi Kartı borçlarının yeniden yapılandırılması başvuruları için son tarih 04 Eylül 2009
 • Elektriğe ZAM İNSAFSIZLIKTIR!...
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYON’undan MERKEZ BANKASI’na Açık Mektup
 • TÖF: Sabit Ücret Haksız Kazançtır
 • BANKALAR BIRLIĞI ÖNÜNDE TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN ÖYKÜSÜNÜ ANLATIYORUZ;
 • TÖF'ten Bankalar Birliğine Çağrı: Tüketicinin Mağduriyetini Belgeleriyle Kamuoyu önünde tartışalım
 • Bankalardan yeni bir haksız kazanç kapısı daha;
 • GDO'lu Ürünler Meşrulaştırılıyor
 • Milletvekillerine; GDO'ya karşı toplumsal çağrı
 • Kredi kartı faizi enflasyonun 10 katı
 • Tek kullanımlık şifreye ücret tepkisi
 • Zamlar, Zulme Dönüştü
 • Ortak ATM/BANKAMATİK işlemlerinden alınan ücretlere karşı dava açtık
 • Evlere şenlik düzenlemelerle, Tüketici Yurttaşın sorununa çözüm üretilemez
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU OLARAK İSKİ’YE DAVA AÇTIK
 • Dikkat banka var!
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GSM Firmalarını uyardık
 • Tüketiciye Uyarı: Kart aidatları için itirazda bulunun
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Kutlandı
 • Banka Kredi Kartlarında tartışma bitmiyor
 • BDDK Kredi Kartında Yaşanan Sorunları Yeni Farketti
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • AYEDAŞ Hakkında SUÇ Duyurusu
 • TÖF'den tüketicilere kredi finansman uyarısı geldi
 • Kredi Kullanan Tüketici Yurttaşları Hak aramaya Çağırıyoruz!..
 • Bankaların maskesi bir kez daha düştü!...
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Palyatif Düzenlemelerle Kredi Kartı Sorununa ÇÖZÜM Üretilemez
 • Sağlık Evrensel Temel Haktır YOK sayılamaz.
 • Tüketicileri yaşamı tehdit eden haksız, hukuksuz uygulamalara karşı SATIN ALMAMA gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • 2010 Yılı Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar Raporunu Açıkladık
 • SİYASİ PARTİLERDEN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE TÜKETİCİ TALEPLERİNE YER VERMELERİNİ İSTEDİK.
 • BTK Başkanı, Baz istasyonları ve cep telefonları kanser yapmıyor
 • BDDK nın, Tüketici kredilerinde zorunlu karşılık oranının artırması sorun çözer mi?
 • Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF) olağan genel kurulu yapıldı.
 • Tüketiciler Tarım Bakanlığından Açıklama Bekliyor!..
 • Ne Yediğimizi Bilmek İstiyoruz!
 • Bankaları bir kez daha SUÇÜSTÜ yakaladık.
 • Dönem borcunun asgarî ödeme tutarı oranının artırılması kredi kartı sorununu büyütür.
 • Elektrik Zammı tüketiciyi Bir Kez Daha Çarpıyor!
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) olarakHukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Hakkında Tebliğin iptali için Danıştay da dava açtık!...
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu açıklamasında kullanılan döviz kredilerinde, kur artışından kaynaklı oluşan risklere dikkat çekilerek giderek büyüyen soruna kalıcı çözüm üretilmesi istendi.
 • TÜKETİCİYİ ELEKTRİK FATURASI ÇARPIYOR!...
 • Kredi Kartlarının Tek Limit Uygulamasında KANUN UYGULANMALIDIR!
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar.TÜKETİCİ HAKLARI RAPORU-1
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar. BANKACILIK UYGULAMALARI RAPORU-2
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar. TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ UYGULAMALARI RAPORU-3
 • Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar. GIDA SEKTÖRÜ UYGULAMALARI RAPORU-4
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar.(2012 RAPOR)
 • Tüketicinin Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar. RAPOR/2 2012 YILI BANKACILIK UYGULAMALARI
 • BDDK YÖNETMELİKLERİ BANKALARLA YAŞANAN SORUNLARI ÇÖZEMEZ
 • Bankalar her koşulda Kredi Kartı ücreti alamaz
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK)Kuruldu
 • Elektriğe ve Doğalgaza yapılan Zamlar Kabul Edilemez Geri Çekilmelidir
 • İLKE Mİ? İLKESİZLİK Mİ?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin Korunması ikliminin yaratılması ihtiyacına yanıt arıyoruz.
 • Zamların Zulmüne Son Verelim..
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.” Raporu
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • TÜİK in, ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir gıda hemen şimdi
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Etkinliği
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü

 • Tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara son.
  Tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele etmek gerektiğine dikkat çeken, TÖF'ün Genel Başkanı Fuat Engin açıklaması,

               Devamı..

   
  TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU
  www.tofed.org
  E-Mail: tof@tofed.org
  Tel: +90 216 349 33 84

  Design by Telmar Network