Anasayfa Yonetim Kurulu Üye Örgütler Hakkımızda İletişim
   

Haberler
Haklarımız
Duyurular
Basında Töfed
Çalışmalar
ANKET (06.02.2009 )
Kredi kartlarının faizleri şu an sizce yüksek mi?
Normal
Yüksek
İdare eder
İlgilenmiyorum

Haberler

TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

Kuruluşuyla ülkemizde bir ilki hayata geçiren Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) kurulduğundan bu yana çalışmalarını büyük bir titizlik ve özveriyle sürdürmektedir.
Kuruluş bildirisiyle de açıkladığımız hedeflerimizi hayata geçirmeye başlayarak örgütlülüğümüzü her geçen gün daha da pekiştirmekteyiz.
Kurucu bileşenlerimiz olan Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF), Birleşik Tüketiciler Federasyonu (BTF), Çevre ve Tüketici Federasyonu (ÇETÜF) ve federasyonlarımızı oluşturan tüketici örgütlerinin 25 yıllık deneyimi ve gücüyle tüketici hareketinin en nitelikli, en dinamik kadrolarının yer aldığı bir çatı örgütü olmuştur.
Kuruluşunu tamamlayarak çalışmalara başladığımız, hukukçu ve akademisyenle ve uzmanların yer aldığı tüketici politikaları konusunda önemli bir yere sahip olacak TÖK AKADEMİ Danışma Kurulu ile çalışma alanlarımıza yönelik oluşturduğumuz uzman arkadaşlarımızdan oluşan araştırma merkezimiz TÖK-AR etkin inceleme ve araştırma faaliyetleri yoğun bir biçimde devam etmektedir.
Tüketicinin korunması konusunda devlete, özel sektöre ya da özerk yapılara görevler düşse de bu alanda en fazla söz sahibi olması gereken aktörler, bizzat tüketiciler ve tüketiciler tarafından oluşturulan yapılardır. Tüketici örgütlerinin kendilerine biçilen bu rolü gereğince yerine getirebilmeleri için ekonomik, beşeri ve teknik açıdan yeterli donanıma sahip olma ihtiyacı önemlidir. Bu gerekliliklerin başında savunuculuk faaliyetlerini yürütecek finansman araçlarına erişim, nitelikli ve yeterli personel, teknik bilgi ve donanım ile iletişimsel kapasite gelmektedir. Zira bileşenlerimizin kapasitelerinin geliştirilmesinin yaratacağı sonuçlar, Tüketici örgütlerini, çok daha işlevsel, tüketicilerin gözünde muteber, diğer piyasa aktörleri nezdinde ise etkin bir konuma taşıyacak temel yetenekler; bağımsız araştırma, analiz, test ve rapor üretme kabiliyeti ile bu çalışmalar sonucunda elde edilen çıktıları kitleler ile paylaşabilme becerisidir. Tüketici örgütlerinin temel fonksiyonu olan savunuculuk çalışmalarında bu örgütlerin elini güçlendirecek olan bakanlıklar, üniversiteler, yerel yönetimler olacaktır.
03.10.2021 tarihinde İlk genel kurulumuzu yaparak yönetim organlarımızı seçtiğimiz bu süreçte, TÖK-AKADEMİ danışma kurulumuzun da ilk toplantısını yaparak çalışmalarımıza yön vermeye başladık. Ayrıca, TÖK-AR’ın çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürmesiyle de ülkemizde tüketicinin korunması faaliyetleri boyut kazanarak ilerlemektedir. Diğer yandan “Consumer International” üyeliğimizin gerçekleşmesiyle uluslararası alana taşınan hak arama mücadelemiz daha da etkili olacaktır.

Bu kapsamda önümüzdeki kısa ve orta vadeli süreçte bazılarının aşağıda belirttiğimiz önümüze koyduğumuz görevleri hayata geçirmek olmazsa olmazlarımızdandır.
*Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Evrensel Tüketici Haklarının ülkemizde tam anlamıyla hayata geçirilmesi öncelikli görevlerimizden olmaya devam edecektir.

*Tüketicinin Yaşamında ekonomik ve sosyal sorunlar yaratan Zamlara karşı ve Fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik kesintisiz mücadele yaklaşımı yine öncelikli görevimiz olacaktır,

*Temel yaklaşımımız olan, Biat etme anlayışı değil, uzlaşma kültürünü yaygınlaştırmak,

*TÖK örgütlülüğünün Dünyanın en iyi örneklerinden biri olması için çok çalışmak,

* Söz-Yetki- Karar süreçlerinde etkin bir biçimde yer almak öncelikli hedeflerimizden olacaktır,

*Ülkemizde ürün ve gıda güvenliğinin sağlanması, hak arama mücadelemizin olmazsa olmazlarından biri olacaktır,

*Tüketici yaşamını olumsuz etkileyen dolaylı vergilerin kaldırılması ya da minimum düzeye indirilmesine yönelik çabalar olacaktır,

* Merkez Bankası, BDDK, EPDK, BTK gibi üst kuruluşları tüketicinin hak ve hukukuna uygun bir görev anlayışı içinde olması hedefi,

*Ülkeyi yönetenleri sosyal devlet olmanın gereği olarak, tüketiciler adına yaşamı kolaylaştıran paketleri hayata geçirme mücadelesi olacaktır,

Bu süreçten en fazla olumsuz etkilenen kesim tüketiciler olmaya devam etmektedir. *Tüketiciler olarak, Temel tüketim maddelerinde yaşanan ile KDV oranlarının ortadan kaldırılması,

* İletişim sektöründe alınan Deprem vergisi olarak konulan ÖİV (özel iletişim vergisi) ÖTV (özel tüketim vergisi) nin kaldırılması,

* Merkez Bankasının belirlediği kredi kartı akdi/gecikme faiz oranının % oranlarının zaman geçirmeden düşürülmesi yine öncelikli taleplerimiz olacaktır,

*Kredilerden ve kredi kartlarından kaynaklı giderek artan mağduriyetlerin önlenmesini beklerken. Son dönemde yaşanan fiyat artışları nedeniyle, PANDEMİ den (COVİD19) ve yapılan fiyat artışlarından kaynaklı yaşanan sorunların faturasını tüketiciler ödememesi için mücadele etmek,

. * Ülkemizde gerekliliği her gün daha fazla hissedilen “TÜKETİCİ BAKANLIĞI” kurulması hedefi. Önümüzdeki süreçte öncelikli görevlerimiz olacaktır.

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) olarak haklı mücadelemizde, gücümüzü her geçen gün daha da artırarak, örgütlülüğümüzü birlikte daha da büyütmek için, ülkemizde bulunan tüm tüketici derneklerini federasyonlarımıza, Tüketici Federasyonlarını ise TÖK e katılmaya davet ediyoruz. • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU
 • TBMM de grubu bulunan siyasi partilerin (CHP –MHP – DEHAP) grup başkan vekilleriyle görüşmeler
 • ADSL için sabit hat zorunluluğu artık YOK! Telekomünikasyon kuruluşları Rekabet Kurulu kararının gereğini yapmalıdırlar.
 • “SİCİL AFFI” UYGULANMIYOR Bankalar Tüketicileri Mağdur Etmeye Devam Ediyor!...
 • KRİZİN FATURASINI TÜKETİCİ ÖDEMEMELİDİR!..
 • Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF)ilk Genel Kurulu yapıldı.
 • “Ulaşım Hakkı, Tüketicilerin Temel Evrensel Haklarından Biridir.” Yapılan zamlar geri alınmalıdır.
 • GDO’ya HAYIR!... Konuyla ilgili yasa çalışmalarına derhal son verilmelidir.
 • Kanun, Kredi Kartı mağduru Tüketici Yurttaşın sorununa çözüm üretmiyor.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU (TÖF) olarak, Borçların yeniden Yapılandırılması Sürecine İlişkin Tüketici Yurttaşa Önerilerimiz!
 • ZAMLAR, ZULÜM'e DÖNÜŞTÜ
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ KONFEDERASYONU (TÖK)’ ün Nişasta bazlı şekerin kotasının iki kat (yüzde 100) artırılarak, yüzde 2.5'dan yüzde 5'e çıkarılmasını değerlendirdiği açıklaması aşağıdadır.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Kredi Kartı borçlarının yeniden yapılandırılması başvuruları için son tarih 04 Eylül 2009
 • Elektriğe ZAM İNSAFSIZLIKTIR!...
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYON’undan MERKEZ BANKASI’na Açık Mektup
 • TÖF: Sabit Ücret Haksız Kazançtır
 • BANKALAR BIRLIĞI ÖNÜNDE TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN ÖYKÜSÜNÜ ANLATIYORUZ;
 • TÖF'ten Bankalar Birliğine Çağrı: Tüketicinin Mağduriyetini Belgeleriyle Kamuoyu önünde tartışalım
 • Bankalardan yeni bir haksız kazanç kapısı daha;
 • GDO'lu Ürünler Meşrulaştırılıyor
 • Milletvekillerine; GDO'ya karşı toplumsal çağrı
 • Kredi kartı faizi enflasyonun 10 katı
 • Tek kullanımlık şifreye ücret tepkisi
 • Zamlar, Zulme Dönüştü
 • Ortak ATM/BANKAMATİK işlemlerinden alınan ücretlere karşı dava açtık
 • Evlere şenlik düzenlemelerle, Tüketici Yurttaşın sorununa çözüm üretilemez
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU OLARAK İSKİ’YE DAVA AÇTIK
 • Dikkat banka var!
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GSM Firmalarını uyardık
 • Tüketiciye Uyarı: Kart aidatları için itirazda bulunun
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Kutlandı
 • Banka Kredi Kartlarında tartışma bitmiyor
 • BDDK Kredi Kartında Yaşanan Sorunları Yeni Farketti
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • AYEDAŞ Hakkında SUÇ Duyurusu
 • TÖF'den tüketicilere kredi finansman uyarısı geldi
 • Kredi Kullanan Tüketici Yurttaşları Hak aramaya Çağırıyoruz!..
 • Bankaların maskesi bir kez daha düştü!...
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Palyatif Düzenlemelerle Kredi Kartı Sorununa ÇÖZÜM Üretilemez
 • Sağlık Evrensel Temel Haktır YOK sayılamaz.
 • Tüketicileri yaşamı tehdit eden haksız, hukuksuz uygulamalara karşı SATIN ALMAMA gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • 2010 Yılı Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar Raporunu Açıkladık
 • SİYASİ PARTİLERDEN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE TÜKETİCİ TALEPLERİNE YER VERMELERİNİ İSTEDİK.
 • BTK Başkanı, Baz istasyonları ve cep telefonları kanser yapmıyor
 • BDDK nın, Tüketici kredilerinde zorunlu karşılık oranının artırması sorun çözer mi?
 • Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF) olağan genel kurulu yapıldı.
 • Tüketiciler Tarım Bakanlığından Açıklama Bekliyor!..
 • Ne Yediğimizi Bilmek İstiyoruz!
 • Bankaları bir kez daha SUÇÜSTÜ yakaladık.
 • Dönem borcunun asgarî ödeme tutarı oranının artırılması kredi kartı sorununu büyütür.
 • Elektrik Zammı tüketiciyi Bir Kez Daha Çarpıyor!
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) olarakHukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Hakkında Tebliğin iptali için Danıştay da dava açtık!...
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu açıklamasında kullanılan döviz kredilerinde, kur artışından kaynaklı oluşan risklere dikkat çekilerek giderek büyüyen soruna kalıcı çözüm üretilmesi istendi.
 • TÜKETİCİYİ ELEKTRİK FATURASI ÇARPIYOR!...
 • Kredi Kartlarının Tek Limit Uygulamasında KANUN UYGULANMALIDIR!
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar.TÜKETİCİ HAKLARI RAPORU-1
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar. BANKACILIK UYGULAMALARI RAPORU-2
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar. TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ UYGULAMALARI RAPORU-3
 • Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar. GIDA SEKTÖRÜ UYGULAMALARI RAPORU-4
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar.(2012 RAPOR)
 • Tüketicinin Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar. RAPOR/2 2012 YILI BANKACILIK UYGULAMALARI
 • BDDK YÖNETMELİKLERİ BANKALARLA YAŞANAN SORUNLARI ÇÖZEMEZ
 • Bankalar her koşulda Kredi Kartı ücreti alamaz
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK)Kuruldu
 • Elektriğe ve Doğalgaza yapılan Zamlar Kabul Edilemez Geri Çekilmelidir
 • İLKE Mİ? İLKESİZLİK Mİ?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin Korunması ikliminin yaratılması ihtiyacına yanıt arıyoruz.
 • Zamların Zulmüne Son Verelim..
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.” Raporu
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • TÜİK in, ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir gıda hemen şimdi
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Etkinliği
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü

 • Tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara son.
  Tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele etmek gerektiğine dikkat çeken, TÖF'ün Genel Başkanı Fuat Engin açıklaması,

               Devamı..

   
  TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU
  www.tofed.org
  E-Mail: tof@tofed.org
  Tel: +90 216 349 33 84

  Design by Telmar Network